Guldblick

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2021 för femte gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2020. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien bestående av sju välmeriterade art directors.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2021, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2022 öppnar 1 december 2021 med deadline fredag 4 februari 2022. 

 


Specialpriset Guldblick är sponsrat av Citypaketet.