GULDÄGGET 2017

Guldblick

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2017 för första gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2016. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien med Tove Langseth som ständig sekreterare samt sex andra välmeriterade art directors.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2016, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2017 öppnar den 17 januari 2017 med deadline fredag den 10 februari.

 

Är du registrerad sedan tidigare så loggar du in här för att lämna in bidrag.
Är du ny så vänligen registrera dig här först.


Specialpriset Guldblick är sponsrat av Citypaketet.