Guldblick

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2019 för fjärde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2019. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien med Tove Langseth som ständig sekreterare samt sex andra välmeriterade art directors.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2019, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2020 öppnar fredagen den 20 december 2019 med deadline fredagen den 7 februari.

Är du registrerad sedan tidigare så loggar du in här för att lämna in bidrag.
Är du ny användare så vänligen registrera dig här först.

 


Specialpriset Guldblick är sponsrat av Citypaketet.