Guldskrift

För att uppmuntra till högre stilistik kvalitet och språklig kreativitet i svensk kommunikation har Citypaketet instiftat Guldskrift. Guldskrift tilldelas den copywriter som bidragit med den bästa kommunikationstexten under föregående år.

Priset utdelas år 2020 för tjugosjätte gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2019. Vinnaren av Guldskrift utses av Guldskriftsakademien med Anna Qvennerstedt som ständig sekreterare samt de sex senaste vinnarna.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Guldskriftsakademien nominerar tre bidrag till Guldskrift som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2019, t.ex. radiospot, film eller tidningsannons.

Inlämningen för Guldskrift 2020 öppnar fredagen den 20 december 2019 med deadline fredagen den 7 februari.

Är du registrerad sedan tidigare så loggar du in här för att lämna in bidrag.
Är du ny användare så vänligen registrera dig här först.

 


Specialpriset Guldskrift är instiftat av Citypaketet.