Guldskrift

För att uppmuntra till högre stilistik kvalitet och språklig kreativitet i svensk kommunikation har Citypaketet instiftat Guldskrift. Guldskrift tilldelas den copywriter som bidragit med den bästa kommunikationstexten under föregående år.

Priset utdelas år 2021 för tjugosjunde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2020. Vinnaren av Guldskrift utses av Guldskriftsakademien med Anna Qvennerstedt som ständig sekreterare samt de sex senaste vinnarna.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Guldskriftsakademien nominerar tre bidrag till Guldskrift som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2020, t.ex. radiospot, film eller tidningsannons.

Inlämningen för Guldskrift 2021 öppnar tisdagen den 1 december 2020 med deadline fredagen den 12 februari.

LÄMNA IN BIDRAG HÄR.


Specialpriset Guldskrift är instiftat av Citypaketet.