Limmar Fäster Fogar Ihoplimmad bok

Kategori: Direkt­reklam
År: 2002
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: Akzo Nobel-Casco
Byrå: Garbergs


Arbetsgrupp

Art Director
Petter Ödeen

Copywriter
Niclas Carlsson, Stefan Gustafsson

Fotograf
Marina Andersson

Originalare
Kerstin Pettersson

Produktionsledare
Anna Ohlsson

Projektledare
Jerker Nilsson

Uppdragsansvarig
Lars-Åke Lidén

Övriga
Repro: BT Repro, Palm & Co


Andra vinnare i kategorin