SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Platinaägget


Guldäggstävlingen belönar bra kommunikation. Bra kommunkation är oftast frukten av ett lagarbete, men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till kommunikationens och formgivningens utveckling i Sverige. För att uppmärksamma dess enskilda individer instiftades 1975 Platinaägget. Platinaägget utses av Platinaakademin.