SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Olle Langseth

2015

Bidrag: McMedeltiden
Byrå: DDB Stockholm
Uppdragsgivare: McDonald's

Motivering: I år var det ett bidrag som skilde sig markant från övriga, med jättekonstig grammatik och massa stavfel. Det verkar som att skribenten var besatt av, alternativt kasta in, gödsla, kalla det va du vill du, sin text med en massa h:n. Men när vi röstade det visade sig att jag var ensam om att känna avsmak, tvärtom alla andra diggade den här texten. Den var stilistiskt nydanande, lekfull, bröt mark och hämtade kraft från en intressant grundidé. Dom applåderade! Så efter nästan handgemäng, och okvädesord, jag fick lägga mig ned. Ge mig faktiskt. Så mina damer och herrar, trots att årets vinnare stavar sallad med H på slutet går priset till Olle Langseth, med en medeltida text om McDonald."

Alejandro Fuentes Bergström,

vik. juryledamot

McMedeltiden c3a247fd-2c54-4a73-ba16-982c6eb9704b


Andra vinnare i kategorin