The Nobel Prize

År: 2019
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Nobelstiftelsen

Nobelpriset är ett starkt globalt varumärke, bestående av organisationer med olika uppdrag i förhållande till priset. Det som förenar dem är att värna Nobelprisets position och Alfred Nobels vision om att tilldela priser ”till dem som har givit största möjliga nytta för mänskligheten”.

Organisationerna bar vitt skiljda identiteter, vilket resulterade i komplex och otydlig kommunikation. För att manifestera sitt arv, förtydliga avsändaren och framtidssäkra varumärket behövde Nobelpriset en ny designstrategi och identitet.

Den naturliga utgångspunkten för identiteten blev medaljen från 1901 – ordmärken, typografi, färg och femte element har alla samma ursprung. Med unik typografi och ett modernt uttryck med historisk förankring, skapade vi gemensamma verktyg för alla inom sfären. Med tonvikt på webb, sociala medier och evenemang kommer arbetet implementeras stegvis för varumärkets beröringspunkter – nu med bättre förutsättningar att kommunicera Nobelpriset till en bred och global publik.


Arbetsgrupp

Creative Director, Stockholm Design Lab
Nina Granath

Executive Creative Director, Stockholm Design Lab
Björn Kusoffsky

Senior Designer, Stockholm Design Lab
Per Carlsson

Designer, Stockholm Design Lab
Magnus Engström

Digital Director, Stockholm Design Lab
Greg Brown

Strategist, Stockholm Design Lab
Karin Blomberg

Designer, Stockholm Design Lab
Linnea Mesko

Client Director, Stockholm Design Lab
Anneli Myrin Holloway

Production Manager, Stockholm Design Lab
Camilla Nilsson

Project Manager, Stockholm Design Lab
Hugo Johansson

Designer, Stockholm Design Lab
Istvan Vasil

Design internship, Stockholm Design Lab
Gabriel Fager Ferrari

Type Designer, Letters from Sweden
Göran Söderström

Creative Director, Frank Studio
Rickard Frank

Case Music/ Sound, Yourhighness
Johannes Wikström

Director of Communications, The Nobel Foundation
Annika Pontikis

Grafisk formgivare, Nobel Prize Museum
Johan Cnattingius

Chief Digital Officer, Nobel Media
Magnus Gylje

Communications Manager, Nobel Media
Maria von Konow

Head of Communications, Nobel Center
Rebecka Oxelström

Director Marketing and Sponsorship, Nobel Peace Center
Hege Østmo


Andra vinnare i kategorin