Som vinnande byrå 2015 kan du ladda ner knappar att använda i mejlsignaturer och på er hemsida:

Guldägg
Här laddar du ner guldäggsknappen (.png)

Silverägg
Här laddar du ner silveräggsknappen (.png)

Diplom
Här laddar du ner diplomknappen (.png)