SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Seinfeld

BerlinmurenMagnum

Baywatch

Tiananmén Guǎngchǎng

Jag mår illa

Globen

John Hegarty

GPS

Satansverserna

Exxon Valdez

The Look

Hillsborougholyckan

Pilaster, vägghylla
John Kandell (1925–91) för Källemo.

Café au lait
Svenska mjölkproducenters kampanj för ökad mjölkkonsumtion.

Lotus Esprit SE
Tidens givna transportmedel, i design av Peter Stevens.


Livsmedelsverket inför en frivilliga märkning, nyckelhålet, för hälsosammare livsmedel.