Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 >

Guldägget har utöver de 14 kategorierna fem specialpriser: Platinaägget, Guldblick, Guldskrift, Kycklingstipendiet och Titanpriset.

Kycklingstipendiet

För att uppmuntra nya, begåvade kreatörer har Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) instiftat Kycklingstipendiet som ger tre (3) stipendiater 20 000 kronor var.

Stipendiet kan sökas av studenter eller personer som varit verksamma inom PR, reklam, formgivning, design, illustration, film etc. i max 3 år – oavsett yrkesroll.

En stipendiat behöver inte bestå av en person utan kan vara en duo. Ni delar då på 20 000 kr.

De tre (3) stipendiaterna utses av en specialjury.

Det krävs inga färdiga, publicerade jobb av betalande kund för att söka stipendiet. En genomarbetad mapp från skolan går lika bra som stora kampanjer för etablerade varumärken. Förmågan att göra bra jobb för tunga uppdragsgivare kan räknas som merit, men udda produktioner för små kunder fungerar också. Det är talang, idéhöjd och personligt uttryck som avgör.

Om du vill söka Kycklingstipendiet så tänk på följande:

VAR NYSKAPANDE
Välj ut dina bästa idéer och jobb, hellre färre jobb som du är riktigt stolt över och som känns spännande än jättemånga som är halvbra. Till Kycklingstipendiet letar vi efter talangerna som känns som en frisk och spännande fläkt för branschen. Nytt! Oväntat!

PAKETERINGEN ÄR VIKTIG
Idéerna är givetvis viktigast, men värt att fundera över inramningen av dem. Här har du också en chans att visa på att du hanterar ord och/eller det visuella extra bra. Har du en portfölj som presenteras på en sajt så gäller det också att se till att den är tillgänglig under hela tävlingsperioden.

VAR PERSONLIG
Återigen, idéerna är det som bedöms men tänk på att du sammantaget också ger en bild av dig själv som person.

Inlämningen till Kycklingstipendiet 2023 öppnar 16 januari 2023 och stänger 8 mars 2023.

Platinaägget – Guldäggets Hall of Fame

Bra kommunikation är oftast frukten av ett lagarbete. Men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget instiftades därför 1975 och vinnaren utses av Platinaakademien.

Guldblick

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2023 för sjunde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2022. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien som består av två välmeriterade art directors samt de sex senaste vinnarna. Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2022, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2023 öppnar 7 december 2022 med deadline fredag 17 februari 2023. 


Specialpriset Guldblick är sponsrat av Citypaketet.

Guldskrift

För att uppmuntra till högre stilistik kvalitet och språklig kreativitet i svensk kommunikation har Citypaketet instiftat Guldskrift. Guldskrift tilldelas den copywriter som bidragit med den bästa kommunikationstexten under föregående år.

Priset utdelas år 2022 för trettionde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2022. Vinnaren av Guldskrift utses av Guldskriftsakademien med Anna Qvennerstedt som ständig sekreterare samt de sex senaste vinnarna.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Guldskriftsakademien nominerar tre bidrag till Guldskrift som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2022, t.ex. radiospot, film eller tidningsannons.

Inlämningen för Guldskrift 2023 öppnar onsdagen den 7 december 2022 med deadline fredagen den 17 februari 2023.


Specialpriset Guldskrift är instiftat av Citypaketet.

Titanpriset

Titanpriset går till nyskapande kommunikation som inspirerar människor och bryter konventioner för hur företag och organisationer kan agera i samhället. Priset instiftades 2009 och delas ut av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer. Priset delas inte ut varje år utan när styrelsen anser att det finns en värdig vinnare.