Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Guldägget har utöver de 14 kategorierna fem specialpriser: Omställningsägget, Platinaägget, Kycklingstipendiet, Guldskrift och Guldblick.

Omställningsägget

Syftet med detta specialpris är att belöna och sätta ljus på kreativ kommunikation som verkar för att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Att öka viljan för fler varumärken att använda den kraft de besitter för att göra skillnad för fler.

HUR TÄVLAR JAG?
Att tävla i Omställningsägget kräver att du som inskickare aktivt har valt att skicka in till detta specialpris. Det går dvs inte att enbart skicka in till Omställningsägget utan bidraget måste vara inskickat i någon av Guldäggets övriga kategorier. För att det ska bedömas av juryn krävs det att det är belönat med minst diplom i 2024 års tävling i: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Integrerat, Kortare Filmer, Längre Filmer, PR eller Utomhus.

HUR BEDÖMS BIDRAGEN? 
När bedömningen för Guldäggets alla kategorier är avslutad kommer bidrag som är belönade med minst diplom och inskickade i Omställningsägget gå vidare till jurybedömning. Bidrag som inte belönats kommer därför inte diskuteras av juryn. Jurygrupper från de andra kategorierna kan inte, som med de andra specialpriserna Guldblick och Guldskrift, skicka vidare bidrag till Omställningsägget.

PRIS OMSTÄLLNINGSÄGGET 2024
Medlem i Komm: 1 000 kr ex moms
Icke medlem i Komm: 2 000 kr ex moms

Här kan du läsa mer om Omställningsägget.

Inlämningen för Omställningsägget 2024 öppnar torsdagen den 7 december 2023 med deadline fredagen den 2 februari 2024.

Platinaägget – Guldäggets Hall of Fame

Bra kommunikation är oftast frukten av ett lagarbete. Men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget instiftades därför 1975 och vinnaren utses av Platinaakademien. Ta del av samtliga vinnare och läs mer här.

Kycklingstipendiet

För att uppmuntra nya, begåvade kreatörer har Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm) instiftat Kycklingstipendiet som ger tre (3) stipendiater 20 000 kronor var.

Stipendiet kan sökas av studenter eller personer som varit verksamma inom PR, reklam, formgivning, design, illustration, film etc. i max 3 år – oavsett yrkesroll.

En stipendiat behöver inte bestå av en person utan kan vara en duo. Ni delar då på 20 000 kr.

De tre (3) stipendiaterna utses av en specialjury.

Det krävs inga färdiga, publicerade jobb av betalande kund för att söka stipendiet. En genomarbetad mapp från skolan går lika bra som stora kampanjer för etablerade varumärken. Förmågan att göra bra jobb för tunga uppdragsgivare kan räknas som merit, men udda produktioner för små kunder fungerar också. Det är talang, idéhöjd och personligt uttryck som avgör.

Om du vill söka Kycklingstipendiet så tänk på följande:

VAR NYSKAPANDE
Välj ut dina bästa idéer och jobb, hellre färre jobb som du är riktigt stolt över och som känns spännande än jättemånga som är halvbra. Till Kycklingstipendiet letar vi efter talangerna som känns som en frisk och spännande fläkt för branschen. Nytt! Oväntat!

PAKETERINGEN ÄR VIKTIG
Idéerna är givetvis viktigast, men värt att fundera över inramningen av dem. Här har du också en chans att visa på att du hanterar ord och/eller det visuella extra bra. Har du en portfölj som presenteras på en sajt så gäller det också att se till att den är tillgänglig under hela tävlingsperioden.

VAR PERSONLIG
Återigen, idéerna är det som bedöms men tänk på att du sammantaget också ger en bild av dig själv som person.

Inlämningen till Kycklingstipendiet 2024 öppnar 15 januari 2024 och stänger 8 mars 2024.

Guldskrift

För att uppmuntra till högre stilistik kvalitet och språklig kreativitet i svensk kommunikation har Citypaketet instiftat Guldskrift. Guldskrift tilldelas den copywriter som bidragit med den bästa kommunikationstexten under föregående år.

Priset utdelas år 2024 för trettiförsta gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2023. Vinnaren av Guldskrift utses av Guldskriftsakademien med Anna Qvennerstedt som ständig sekreterare samt de sex senaste vinnarna.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Guldskriftsakademien nominerar tre bidrag till Guldskrift som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2023, t.ex. radiospot, film eller tidningsannons.

Inlämningen för Guldskrift 2024 öppnar torsdagen den 7 december 2023 med deadline fredagen den 23 februari 2024.


Specialpriset Guldskrift är instiftat av Citypaketet.

Guldblick

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2024 för åttonde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2023. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien som består av två välmeriterade art directors samt de sex senaste vinnarna. Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2023, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2024 öppnar torsdagen 7 december 2023 med deadline fredag 23 februari 2024. 


Specialpriset Guldblick är sponsrat av Citypaketet.

Titanpriset

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer har valt att avveckla Titanpriset.

Priset går till nyskapande kommunikation som inspirerar människor och bryter konventioner för hur företag och organisationer kan agera i samhället. Priset instiftades 2009 och delas ut av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer. Priset delas inte ut varje år utan när styrelsen anser att det finns en värdig vinnare.