Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Guldäggets tävlingskategorier

Guldägget bedömer i Sverige producerade bidrag inom kommunikationsområdet i 14 kategorier: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Integrerat, Innovation, Kortare filmer, Längre filmer, PR, och Utomhus.

Utmärkelserna Guldägg, Silverägg och Diplom delas ut till både uppdragsgivare och byrå.

Inlämningen till Guldägget 2025 öppnar i december.

AKTIVERING

Kategorin Aktivering innefattar bidrag som levandegör varumärken, där det fysiska eller digitala mötet med konsumenten står i centrum. Här belönas kommunikation som har aktiverat en definierad målgrupp på ett tydligt, relevant och kreativt sätt. Det kan vara fysiska eller digitala utskick, interaktiva installationer, event, applikationer och annan form av direktkommunikation.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

ANNONSERING

Kategorin Annonsering innefattar kommunikationslösningar som utnyttjar kraften och möjligheten i tryckta eller digitala tidningar. Annonser kan skickas in som enstaka alster eller kampanjserier. Juryn kan välja att separera kampanjserier om detta stärker alstrets potential.

AUDIO

Kategorin Audio innefattar publikt framförda ljuddrivna idéer, där det kommersiella innehållet belönas, inte det redaktionella. Alstret kan vara framfört i radio, digitala
format, podd eller liknande.

DIGITALT

Kategorin Digitalt innefattar kommunikationslösningar för varumärken som på ett kreativt sätt utnyttjar kraften och möjligheten i digital teknik, oavsett plattform. Det kan vara interaktiva verktyg eller installationer, men också traditionella digitala medel så som sociala plattformar, applikationer, sajter, banners, mobilt, samt rörligt material som är anpassat till digital plattform på ett sätt som utnyttjar den valda kanalens möjligheter.

EFFEKT

Kategorin Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa hantverket. Bidraget behöver påvisa hur strategin tillsammans med kreativitet har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan bestå utav konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som har spelat en
avgörande roll för varumärkets utveckling.
För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren.

FÖRPACKNINGSDESIGN

Kategorin Förpackningsdesign innefattar bidrag som på ett tydligt, relevant och kreativt sätt gestaltar varumärken i form av fysiska förpackningar av produkter eller tjänster.

HANTVERK

Kategorin hantverk innefattar bidrag där nivån på det kreativa hantverket på ett tydligt sätt lyfter och stärker bidraget. Här handlar det inte om idén, utan om finish, tonträff och kärlek till detaljerna.

(OBS! I denna kategori kan även bidragslämnare som inte haft direktkontakt med slutkund tävla.)

Kategorin är indelad i tre underkategorier:

Digitalt

Digitala enheter så som interaktiva verktyg eller installationer, men också enheter framtagna för sociala plattformar, applikationer, sajter, banners, mobilt, samt rörligt material som är anpassat till digital plattform.

Film/ljud

Film och rörligt material framfört på TV, bio, webb, digitala plattformar eller event. Audio i form av ljudalster som är framtagna i kommersiellt syfte oavsett om de är framförda i radio, podd, reklamfilm eller motsvarande kanaler.

Bild

Fotografier, illustrationer och grafisk design, oavsett framfört medium.

IDENTITETSDESIGN

Kategorin Identitetsdesign innefattar identitetsprogram som gestaltar varumärkets identitet utifrån en tydlig, relevant och kreativ grundidé baserad på hög strategisk nivå, som tar sig i uttryck i varumärkets alla fysiska och digitala kontaktytor.

INNOVATION

Kategorin Innovation innefattar bidrag som utvecklar och/eller introducerar ett helt nytt sätt att kommunicera kring ett varumärke. Det kan innefatta en medialösning, produkt, tjänst eller annan form av affärslösning. Bidrag som på olika sätt har utforskat och utmanat nya möjligheter för ett varumärke genom kreativitet.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

INTEGRERAT

Kategorin Integrerat innefattar kommunikativa alster med förmågan att integrera en och samma kampanj genom olika kanaler. Där varje del av kampanjen utnyttjar kanalens unika fördelar på ett relevant, kreativt och sammanhållet sätt, samtidigt som de tillsammans stärker varandra på en helhetsnivå. Kampanjen som skickas in bedöms som
en helhet.

KORTARE FILMER

Kategorin Kortare filmer innefattar filmer och rörligt material som är maximalt 30 sekunder långa. Filmer som har publicerats på TV, bio, webb, eller digitala plattformar. Avsändaren måste vara tydligt kommunicerad i alstret, oavsett om uppdragsgivaren har betalat för utrymmet eller inte.

LÄNGRE FILMER

Kategorin Längre filmer innefattar filmer och rörligt material som är minst 31 sekunder långa. Filmer som har publicerats på TV, bio, webb, eller digitala plattformar.
Avsändaren måste vara tydligt kommunicerad i alstret, oavsett om uppdragsgivaren har betalat för utrymmet eller inte.

PR

Kategorin PR innefattar bidrag som har dragit nytta av förtjänade kanaler på ett kreativt och relevant sätt för att stärka relationerna mellan ett varumärke och dess kunder.

Inskicket måste kompletteras med en tydlig motivering på vilket sätt bidraget är relevant för bedömning i just denna kategori.

UTOMHUS

Kategorin Utomhus innefattar kommunikationslösningar för varumärken som utnyttjar och utmanar kraften och möjligheten i utomhusenheter. Det kan innebära utomhustavlor, stortavlor, trafikreklam, digitala utomhusenheter och andra köpta utomhusmedier. Enheter kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier. Juryn kan välja att separera kampanjserier om detta stärker alstrets potential.

OBS! Beskrivningarna ovan ska ge en vägledning om vad som kan skickas in till respektive kategori och vad som där belönas. Ett bidrag kan skickas in till flera kategorier.

Vid frågor kontakta Guldäggskansliet på info@guldagget.se