Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 > Se alla vinnare i Guldägget 2023 >

Guldäggets tävlingskategorier

Guldägget bedömer i Sverige producerade bidrag inom kommunikationsområdet i 14 kategorier: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Integrerat, Innovation, Kortare filmer, Längre filmer, PR, och Utomhus.

Utmärkelserna Guldägg, Silverägg och Diplom delas ut till både uppdragsgivare och byrå.

Inlämningen till Guldägget 2023 öppnar onsdag 7 december 2022 kl.15.00 och stänger fredagen den 27 januari kl.15.00

AKTIVERING

Kategorin Aktivering innefattar bidrag som levandegör varumärken, där det fysiska eller digitala mötet med konsumenten står i centrum. Här belönas kommunikation som har skapat interaktion med en tydligt definierad målgrupp. I kategorin kan (fysiska eller digitala) utskick, events, applikationer och annan direktkommunikation tävla.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

ANNONSERING

Kategorin Annonsering innefattar annonser i tryckta eller digitala tidningar. Annonser kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

AUDIO

Kategorin Audio innefattar bidrag som är publikt framförda i radio eller webbradio samt andra digitala format som t ex en podd. (Observera att det måste finnas ett företag eller en organisation bakom podden. Det är det kommersiella innehållet som belönas, inte det redaktionella.)

DIGITALT

Kategorin Digitalt innefattar kommunikationslösningar för varumärken som utnyttjar kraften och möjligheten i digital teknik oavsett plattform. Det kan vara sajter, interaktiva verktyg, banners, interaktiva installationer, sociala plattformar eller applikationer. Kategorin innefattar även rörligt material som är anpassat till digitala plattformar och därmed utnyttjar den valda kanalens möjligheter. (Kategori Digitalt innefattar med andra ord även enheter för mobiltelefoner.)

EFFEKT

Kategori Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Bidraget behöver påvisa hur strategin som är baserad på kreativitet har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan handla om både
konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som spelat en avgörande roll för varumärkets utveckling.
För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren.

FÖRPACKNINGSDESIGN

Kategorin Förpackningsdesign innefattar hur ett varumärke gestaltas i form av fysiska förpackningar av produkter eller tjänster, men också tryckt material. Det kan vara förpackningar, böcker, affischer och magasin.

HANTVERK

Kategorin Hantverk innefattar bidrag där nivån på det visuella eller audiovisuella hantverket lyfter bidraget. Här handlar det inte om idén utom om finishen och kärleken till detaljerna.

(OBS! I denna kategori kan även bidragslämnare som inte haft direktkontakt med slutkund tävla.)

Kategorin är indelad i tre underkategorier:

Digitalt

Digitala enheter för mobil, dator och installationer.

Film/ljud

Film för TV, bio, webb eller event. Ljudanläggningar av filmer eller sajter. Radioreklam.

Bild

Fotografier och illustrationer oavsett medium.

IDENTITETSDESIGN

Kategorin Identitetsdesign innefattar identitetsprogram för företag, organisationer, produkter eller tjänster. Det innebär gestaltningar av varumärkets identitet utifrån en stark grundidé med strategisk höjd som tar sig i uttryck i alla varumärkets kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

Det kan vara i form av grafiska, digitala eller rörliga identitetsprogram, samt olika former av fysiska, kommersiella miljöer, som t.ex. utställningar och restaurangkoncept.

INNOVATION

Kategorin Innovation innefattar bidrag som utvecklar och/eller introducerar ett helt nytt sätt att kommunicera kring varumärket. Det kan till exempel vara en medialösning, produkt, en tjänst eller en affärslösning.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

INTEGRERAT

Kategorin Integrerat innefattar kommunikation med förmågan att integrera ett och samma koncept i omvärlden genom flera olika kanaler – där varje kanals unika fördelar använts på ett sammanhållet sätt.

KORTARE FILMER

Kategorin Kortare filmer innefattar filmer som är maximalt 45 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio.

LÄNGRE FILMER

Kategorin Längre filmer innefattar filmer som är minst 46 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio.

PR

Kategorin PR innefattar bidrag som använt förtjänade kanaler på ett kreativt sätt för att förstärka relationerna mellan ett varumärke och dess kunder.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

UTOMHUS

Kategorin Utomhus innefattar stortavlor, pelare, trafikreklam, digitala utomhusenheter och andra traditionella utomhusmedia. Enheter kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

OBS! Beskrivningarna ovan ska ge en vägledning om vad som kan skickas in till respektive kategori och vad som där belönas. Ett bidrag kan skickas in till flera kategorier.

Vid frågor kontakta Guldäggskansliet på info@guldagget.se