Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Tävlingen

När är sista dagen att lämna in bidrag till Guldägget?
Sista inlämningsdag är fredag den 2 februari 2024 kl.17.00. För fysiska enheter gäller onsdagen den 7 februari kl. 15.00.

Kan man tävla med ett bidrag som producerats under 2023 men publiceras först i början av 2024?
Nej, för att tävla i Guldägget 2024 måste bidraget ha publicerats under 2023.

Kan man tävla med en kampanj som startat 2023 och fortsatt in i 2024?
Ja, men endast med de enheter som publicerats under 2023 (bidraget kan vara producerat tidigare år, men måste då även publicerats under 2023)  samt om bidraget ej tidigare blivit belönat i Guldägget.

Om man har en kampanj som sträcker sig över ett årsskifte som börjar under 2023 och avslutas under 2024, är det OK att tävla med den?
Ja, så länge bidraget har publicerats under 2023 får det tävla i Guldägget 2024, men då endast de delar av kampanjen som publicerades 2023 och inte de som ska publiceras under 2024.

Får man skicka in ett bidrag man tävlat med tidigare?
Ja, så länge bidraget inte belönats med minst diplom i tidigare Guldäggstävling får man skicka in bidraget igen, om det publicerats under 2023.

När och hur betalar man för bidragen?
Vi skickar faktura i efterhand i samband med att inlämningen stänger.

Kan man tävla med samma bidrag i flera kategorier?
Ja, det kan man göra. Tänk då på, att i bidragsbeskrivningen, förklara varför den passar i just den kategorier som bidraget lämnas in i. På tävlingsplattformen Awardly har du möjlighet att kopiera ett bidrag, anpassa innehållet och sedan skicka in i fler kategorier.

Fysiska enheter

Får man skicka in sina bidrag på pannåer?
Ja, vi tar emot pannåer för bidrag inlämnade i kategori Annonsering.

I vilka kategorier tar ni emot fysiska enheter?
Vi tar emot fysiska enheter i Förpackningsdesign och Identitetsdesign. I Annonsering tas endast pannåer emot.

Kan jag skicka in både digitala och fysiska enheter?
Absolut! Bidragen skickas alltid in digitalt och det är sen valfritt om man vill komplettera med fysiska enheter som motsvarar det som lämnats in digitalt. Kom ihåg att anmäla i inlämningssystemet att du vill komplettera med fysiska enheter. Detta gäller endast i Förpackningsdesign och Identitetsdesign.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in en fysisk enhet?
Först ska du anmäla bidraget digitalt och följa anvisningarna för fysiska enheter. Det är viktigt att du fäster en bidrags­specifikation och utskrivet bekräftelsemail på varje fysisk enhet.

Vad ska stå i bidragsspecifikationen?
I bidragsspecifikationen ska följande stå:

Bidragsnamn
Byrå
Uppdragsgivare
Kategori
Kontaktperson (namn och telefonnr./email)
Antal enheter (t.ex. 1/3)

Var hittar jag materialspecifikationen för fysiska enheter?
Det finns ingen teknisk materialspecifikation för fysiska enheter. Det enda vi kräver är att alla bidrag skickas in digitalt (fysiska enheter fungerar bara som komplement), samt att de fysiska bidragen är av hanterbar storlek och tyngd.

Kan jag få tillbaka mitt fysiska bidrag efter tävlingen?
Om du önskar att få tillbaka ditt fysiska bidrag ber vi dig att kontakta info@guldagget.se efter nomineringsvernissagen i mars, så att du får en chans att hämta upp de fysiska enheter du lämnat in.

Filmer

Vilket format ska det vara på en film?
AVI, WMV, MPG, MPEG, Mov, eller mp4. Maximal storlek är 200 MB per fil. OBS! Case-filmer får vara högst 3 minuter långa.

Får man visa resultat i en casefilm?
Ja, en case-film får innehålla resultat (dock inget juryn bedömer).

Hur lång får en case-film vara?
En case-film får vara max 3 minuter lång.

Hur stor får en case-film vara?
En case-film får vara max 200 MB stor.

Om man har en case-film med engelsk voiceover, går den att använda?
Ja, det går bra.

Är det ok att byråns logga finns med i case-filmen?
Nej, den tävlande byråns logga, eller personer som ingår i byråns arbetsgrupp, får inte förekomma i case-filmen (eller i bidragsbeskrivningen).

Ljudfiler

Vilket format ska det vara på inskickade ljudfiler?
Ljudfiler (t.ex. radiospotar eller podcasts) skickas in i Mp3-format (rekommenderas), tillsammans med manus eller transkription. Maximal storlek är 200 MB per fil

Vad är en transkription?
En transkription är en textversion av allt som sägs eller hörs i en ljudfil.

Måste man ladda upp en referensbild till varje ljudfil?
Nej! Däremot ska varje bidrag ha en referensbild. Referensbilden ska ha en bilddimension på 1920 x 1080.

Foton och annan grafik

Vilket format ska det vara på inskickade bilder?
Samtliga bilder (även referensbilder till video- och ljudfiler) ska vara i PDF, JPG eller PNG-format. Maximal storlek är 200 MB per fil med en bilddimension på 1920 x 1080/1080 x 1920. Observera att bilden ska kunna användas i tryck.

Varför kräver ni referensbilder till bidragen och vad är det?
Referensbilder är bilder som refererar till bidraget som lämnas in till tävlingen. Bilderna kan också referera till uppdragsgivaren (logotyp) om bidrag t.ex. lämnas in i kategorin Audio.
Referensbilderna kommer att visas i Guldäggets Nomineringsbilaga och på Guldäggets hemsida om bidraget blir nominerat.


Undrar du fortfarande över något? Ta kontakt med oss på Guldägget direkt.