Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 > Här är alla vinnare i Guldägget 2022 >

Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

JURYNS SAMMANSÄTTNING

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i andra tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

JURYORDFÖRANDE

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

VAL AV JURYORDFÖRANDE

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

KATEGORIJURY

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

VAL AV KATEGORIORDFÖRANDE

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

VILKA PERSONER VÄLJER UT GULDÄGGSJURYN?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

VEM FÅR SITTA I GULDÄGGSJURYN?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

WILD CARD

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

VEM FÅR INTE SITTA I JURYN

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

JURYFÖRDELNING

Juryn ska vara balanserad och representativ utifrån de kriterier som finns vid en uttagning av jury. Denna uttagning har sin grund i bevisad yrkesskicklighet, men den ska även i möjlig utsträckning spegla samhället utifrån parametrar som bakgrund och mångfald.
En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

ANTAL JURYMEDLEMMAR

Juryindelningen utgörs av åtta jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 57 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.

Guldäggsjuryn 2022

Sophia Lindholm, Art Director Forsman & Bodenfors (Juryordförande)

AKTIVERING, AUDIO OCH INTEGRERAT
Hanna Stenwall, Creative Director, Nord DDB (Kategoriordförande INTEGRERAT)
Oskar Hellqvist, Creative Director, ABBY PRIEST (Kategoriordförande AUDIO)
Klas Lusth, Executive Creative Director, Perfect Fools (Kategoriordförande AKTIVERING)
Molly Rennéus, Art Director, Volt
Johanna Reis, Creative Director, IW Edition
Fredrik Sundqvist, Copywriter, Garbergs
Petter Swanberg, Creative Director, HEDVIG

ANNONSERING OCH UTOMHUS
Lisa Vaccino, Art Director, Åkestam Holst NoA (Kategoriordförande ANNONSERING)
Henrik Almqvist, Creative Director, M&C Saatchi (Kategoriordförande UTOMHUS)
Anna Salonen, Creative Director, NORD DDB
Ida Backman, Copywriter, Oatly Department of mind control
Anders Malm, Copywriter, Wenderfalck
Simon Lublin, Associate Creative Director, Edelman
Elin Hjelte, Art Director, TBWA

DIGITALT OCH INNOVATION
Magnus Ivansson, Copywriter, INGO (Kategoriordförande DIGITALT)
Josephine Wallin Ankarstrand, Creative Director, Le Bureau (Kategoriordförande INNOVATION)
Martin Sööder, Copywriter, KING
Ellinor Ekström, Art Director, OKTO
Pontus Caresten Lychou, Copywriter, F&B
Noah Bramme, Copywriter, Åkestam Holst NoA
Patricia Miodek, Art Director, Familjen

FÖRPACKNINGSDESIGN OCH IDENTITETSDESIGN
Peter Herrmann, Design Director, Open studio (Kategoriordförande FÖRPACKNINGSDESIGN)
Lisa Careborg, Creative Director, HAPPY F&B (Kategoriordförande IDENTITETSDESIGN)
Saba Gedda, Creative Director, RAY Atelier
Magnus Engström, Senior Graphic Designer, Stockholm Design Lab
Carl Larsson, Creative Director & Partner, Everland
Karin af Malmborg, Design Director, Identity Works
Susanna Nygren Barrett, Creative Director, The Studio

HANTVERK
Lotta Mårlind, Art Director, Tillsammans (Kategoriordförande HANTVERK)
Sophie Winqvist, Filmfotograf, DFF FSF
Christina Nordström, Creative Director, Nosy
Anna Adamson, Exekutiv producent, DVA Studio
Pål Allan, Fotograf, Pål Allan AB
David Aronson, Creative Director, ANR+1
Andreas Bergendahl, Art Director, Milk

KORTARE FILMER OCH LÄNGRE FILMER
Linnea Gardefjord, Art Director, Patriksson communication (Kategoriordförande LÄNGRE FILMER)
Nima Stillerud, Creative Director, 13 Sthlm (Kategoriordförande KORTARE FILMER)
Hjalmar Delehag, Copywriter, Le Bureau
Linnea Roxeheim, Regissör , Giants & Toys
Jon Rönström, Kreatör, Bloomy Ideas
Maria Fridman, Creative lead, B-reel
Ted Harry Mellström, Executive Creative Director, Publicis

PR
Amanda Engström, Chief Strategy Officer, Prime & United Minds (Kategoriordförande PR)
Haisam Mohammed, Founder & Creative Director, Unifrom™/BRONS
Axel Bringel, Creative director, BCW Sthlm
Hanna Bengtsson, Copywriter & PR, New Normal
Sara Wikberg, Founding Partner, Wikberg & frisk
Casper Törnblom, Byråchef & Partner, 500 Stockholm
Nicolina Jonsson, Account Director, Jung

EFFEKT
Mehrnaz Bejne, VD, Garbergs (Kategoriordförande EFFEKT)
Elias Betinakis, Head of Research & Insights, Telia
Camilla Swahn, Kommunikationsstrateg, Gullers Grupp
Lisa Malmros, Head of Sustainable Business/Co-Founder, FARM
Jimmy Rodhelind, CEO, Jung
Lars friberg, Head of Strategy, BBDO Nordics
Simon Bäckelin, Head of Strategy, INGO