Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >
Omställningsägget

Omställningsägget är ett specialpris som premierar kreativitet som visar på kommunikationens kraft att accelerera positiv förändring mot ett mer hållbart samhälle. Kommunikation som flyttar fram gränserna för hur ett varumärke kan verka för att engagera en målgrupp, förändra ett beteende i en riktning mot tydligt utsatta hållbarhetsmål. Som utmanar och utforskar varumärkens möjligheter att skriva om spelreglerna, för att utan kompromisser ta hållbarhetskommunikation till nästa nivå.

Hållbarhetens mångfacetterade problembild rymmer många frågor, som alla är lika viktiga. Att ställa om ett helt samhälle är en svår uppgift, men alla verksamheter och varumärken kan bidra till att accelerera omställningen. Syftet med detta specialpris är därför att belöna och sätta ljus på kreativ kommunikation som verkar för att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Att öka viljan för fler varumärken att använda den kraft de besitter för att göra skillnad för fler.

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I det här forumet fokuserar vi på två dimensioner: människa och miljö. Det rymmer frågor om jämlikhet, jämställdhet, fossilt beroende, cirkulär ekonomi, klimat och natur.

Juryn för specialpriset kommer att bestå av hållbarhetsexperter och erfarna kommunikatörer som tillsammans ska avgöra vilka bidrag som under året gjort störst avtryck, och bäst använt kreativitet för att verka till en acceleration av positiv förändring mot ett mer hållbart samhälle.

När bedömningen för Guldäggets alla kategorier är färdig kommer de bidrag som är belönade med minst ett diplom gå vidare till Omställningsäggets bedömning. Det urval av då redan kreativt kvalitetssäkrade bidrag visas för en extern jury. Det innebär att de bidrag som inte har belönats med minst ett diplom inte heller kommer att diskuteras utav juryn.

Att tävla i Omställningsägget kräver att du som inskickare aktivt har valt att skicka in även till detta specialpris. Jurygrupper från de andra kategorierna kan med andra ord inte skicka vidare bidrag till Omställningsägget, som med de andra specialpriserna Guldblick och Guldskrift.

Kostnaden för att skicka in ett bidrag till Omställningsägget år 2024: 1 000 kr ex moms för medlemmar i Komm och 2 000 kr ex moms för icke medlemmar i Komm.