Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >
Socialdepartementet

Flicka

Integrerad reklam 2004 Silverägg Socialdepartementet Forsman & Bodenfors

BH:ar för 8-åriga flickor?/Bra´s for 8 year old girls?

Tidnings­annonsering 2004 Silverägg Socialdepartementet Forsman & Bodenfors

Brevkampanj

Direkt­reklam 2006 Silverägg Socialdepartementet Forsman & Bodenfors

Brevkampanj

Integrerad reklam 2006 Guldägg Socialdepartementet Forsman & Bodenfors

Brevkampanj

Utomhus­reklam 2006 Silverägg Socialdepartementet Forsman & Bodenfors

Retuschkampanj

Internet­reklam 2006 Diplom Socialdepartementet Forsman & Bodenfors