Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

A Lovely Atmosphere

GBGT Box producerar klimatsmarta, funktionella pappersförpackningar med hög precision och hantverksgrad. Inför den prestigefulla förpackningsmässan Luxe Pack ville GBGT Box visa besökarna en produkt (ett “sample pack”) där de tydligt redogör för hur varje förpackning påverkar jordens resurser. Och så ville de såklart briljera i tryck och förpackningskonstruktion.

Precis som jordens atmosfär skyddar livet på vår planet så skyddar en förpackning sitt innehåll från yttre påfrestning. Utan den känsliga balansen i atmosfärens lager skulle jorden inte vara något annat än ytterligare en sten på drift i ett oändligt universum.

A Lovely Atmosphere består av fem olika boxar, där varje box är en visuell berättelse och tolkning av lagren i jordens atmosfär. Förpackningen fungerar som en matrjosjka, där varje lager beskriver de unika egenskaperna hos exosfären, termosfären, mesosfären, stratosfären och troposfären.

Förutom berättelserna och de olika materialen så har en mängd olika trycktekniker använts där GBGT Box expertis har satts på prov. Inuti den sista asken ligger ett Ginkgo-frö, som mottagarna kan plantera för att bidra till “A Lovely Atmosphere”.

Varje box kommer med en förteckning över material och trycktekniker samt en beräkning av CO2-avtrycket för att öka medvetenheten om förpackningsindustrins påverkan på miljön. A Lovely Atmosphere kommunicerar inte bara GBGT Box hållbarhetsarbete utan visar även upp deras hantverkskunnande, en strategi för att markera övergången från specialist på skräddarsydda förpackningar till ett företag som också tar ansvar för en hållbar framtid.

Under processen har vi valt bort ett antal tekniker och material för att avtrycket ska vara så litet som möjligt och med klimatuträkningar för varje box sätter GBGT Box en ny standard för branschen.

Arbetsgrupp

 • Design Director
  Martin Bergström, Bedow
 • Senior Designer
  Matilda Gysing, Bedow
 • Strateg
  Anders Bollman, Bedow
 • Account Director
  Cecilia Wellander, Bedow
 • Senior Designer
  Petter Dybvig, Bedow
 • Design Director
  Calle Enström, Bedow
 • Strateg
  Magnus Wålsten, Bedow
 • Creative Director
  Perniclas Bedow, Bedow
 • Senior Designer
  Christopher West, Bedow
 • Junior Designer
  Hillevi Stephansson, Bedow
 • 3D och motion
  Oskar Hannu, Bedow
 • Illustratör
  Stina Persson, Bedow

 • Stina Persson, Bedow
 • Marknadschef
  Maria Iversén, GBGT Box
 • Projektledare
  Gunilla Ljunggren, GBGT Box
 • Konstruktör
  Andreas Leksell, GBGT Box
 • Prepress
  I-A Rosvall, GBGT Box