Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Absolut Art

Bidragsbeskrivning:
Absolut Art lanserades 2015 med en ambition att låta den samtida konsten bli tillgänglig att konsumera för alla, genom absolutart.com. Absolut samarbetar med lokala konstnärer som skapar begränsade upplagor av utvalda prints. Vi fick uppdraget att utveckla ett förpackningskoncept (strukturellt och grafiskt) för att förpacka den inramade konsten och ge konsumenten en så pass positiv ”unboxing-experience” så att hen delar den med andra. Designen Vi ville skapa en förpackning som gjorde ett statement och som spelade väl med den samtida känslan som både finns i verken och i affärsidén. Det strukturella arbetet var ett tätt samarbete med tryckeriet Aare. Kvistpappret till boxarna specialbeställdes från ett pappersbruk, de fluorescerande färgerna blandades på plats och screentrycktes. Slutligen kläddes boxarna in för hand. Boxarna har fått mycket positiv uppmärksamhet och används även som en del av den bärande kommunikationsidé för hela Absolut Art.

Arbetsgrupp

 • Creative Director
  Yashar Niknam
 • Designer
  Carl Du Rietz, Johan Lagerwall
 • Projektledare
  Simon Kamras
 • Produktionsledare
  Charlotta Bengtsson
 • Agentur
  Skarp Agent
 • Fotograf
  Tomas Monka
 • Director Absolut Art & Innovations
  Nahema Mehta
 • Uppdragsgivare
  Marcus Lådö
 • Tryckeri
  Aare
 • Projektledare
  Alexander Borg