Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Deception by Marlboro

I samband med World No tobacco Day lanserade Non Smoking Generation parfymen Deception by Marlboro med de PR-metoder tobaksindustrin använder. Målgruppen var unga tjejer.

Kampanjen liknade vanlig tobaksmarknadsföring, men parfymen doftade med sin glamorösa förpackning destillerad fimp.

I steg ett smyglanserades parfymen i Gallerian med inbjudningar till olika modebloggare.

Snacket var igång och modebloggarna skrev om den nya Marlborodoften som snart skulle världslanseras.

I steg två bjöds nyhetsmedier till en officiell lansering då avsändaren och syftet med kampanjen avslöjades – att visa den förrädiska marknadsföringen som sker genom imagestarka kringprodukter, sponsrade fester och filmer.

Pressmeddelanden skickades ut och redaktioner kontaktades med olika nyhetsvinklar. Trots Irak-konferens och Melodifestival rapporterades om PR-tricket.

Opinionsbildare och experter inom området bearbetades och kampanjen fick beröm under en EU-konferens.

Genom att använda tobaksbolagens egna PR-metoder visade kampanjen unga tjejer att allt inte är vad det synes vara trots en glamorös yta.

Deception – bedrägeri, humbug, list, knep

Arbetsgrupp

  • Konceptutvecklare
    Fredrik Forsling
  • PR-konsult
    Marko Määttä
  • Uppdragsgivare
    A Non Smoking Generation