Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

En bulle blir till

BRIEF
Printannons för DN reklamcupen.

BAKGRUND
Lantmännens övergripande kommunikationskoncept ”Länge leve jorden” går ut på att hylla jorden och allt som den ger. Detta ville vi ta fasta på när vi tog fram annonsen.

PROBLEM
Grunden för alla Lantmännens produkter är grödan i jorden. Den lilla grodden. Det är också grunden för deras grafiska varumärke. Men det är att svårt få människor att känna för något så litet och abstrakt som ett frö som slagit rot.

INSIKT
Växande grödor och foster delar många gemensamma drag. Livmoder och mylla, foster och grodd.

IDÉ
Annonsen ”En bulle blir till” skildrar en vetegrodd i ett fostervärlds-manér och är den ultimata hyllningen till livet och jorden, i symbios.

När vi fick i uppdrag att göra en print på samma koncept valde vi att utgå från stadiet när allt liv börjar, och delar som mest likheter. Såväl människor som grödor inleder sin existens krökta i mörkret, stadigt växandes i väntan på att få komma ut. Få bilder representerar det momentet bättre än Lennart Nilssons ikoniska omslag till boken ’’Ett barn blir till’’.

Genom att dra paralleller till hur mänskligt liv uppstår och växer, ville vi framkalla en ökad känsla av närhet och tacksamhet gentemot den jord som livnär oss och som Lantmännen och deras medlemmar tar ansvar för.

Med omslaget som mall och retusch som verktyg byggde vi upp en liknande men annorlunda värld, där grodd fick agera foster, ett förmultnande löv fosterkaka, en vattendroppe fosterhinnan och den bördiga jorden livmodern.

Även copyn i annonsen efterliknar det språk som används när vi pratar om graviditet. Vetegrodden är omhuldad, snart stark nog att se solens ljus och sprida glädje som en nygräddad ’’bulle’’.

Annonsen blev ett möte mellan en av de största händelserna i en människas liv och ett lika viktigt moment i bönders vardag. Det emotionella värde som finns i ett ofött barn kan nu även kopplas till en liten grodd, och i längden Lantmännen som organisation.

RESULTAT
Annonsen har delats på sociala medier med glada tillrop och kärlek för den lilla grodden.

Arbetsgrupp


 • CCO
  Andreas Dahlqvist , NORD DDB
 • Creative Excellence Director & Art Director
  Joel Ekstrand, NORD DDB
 • Creative Director & copywriter
  Petter Dixelius, NORD DDB
 • Junior Copywriter
  Emelie Ravelli, NORD DDB
 • Junior Art Director
  Frida Eriksson Wiita, NORD DDB
 • Senior Client Director
  Magnus Tengzelius, NORD DDB
 • Senior Client Manager
  Carin Sandström, NORD DDB
 • Final Art
  Emily Rider, NORD DDB

 • Emily Rider, NORD DDB
 • Retusch
  Johan Cabezos , Señor retouch studio AB

 • Johan Cabezos , Señor retouch studio AB
 • Director Group Brand & Marketing
  Mark Robinson, LANTMÄNNEN
 • Head of Group Marketing
  Per Holgård, LANTMÄNNEN
 • Campaign Manager
  Linnéa Nilsson, LANTMÄNNEN