Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Internetkulturminnen

BAKGRUND
* GlobalConnect har sedan 90-talet byggt ut Sveriges internet. Idag strömmas hälften av Nordens data genom deras nät; men få känner till det då företaget har växt fram genom olika sammanslagningar och uppköp.
* 2023 samlades alla koncernens bolag under nya GlobalConnect-varumärket. Då blir det viktigt att fler vet vem man är, var man kommer ifrån och vad man bidragit till.

BRIEF
* Uppgift: Skapa en pr-driven kampanj som bygger varumärkeskännedom och stärker associationerna till GlobalConnect, som en möjliggörare av internet och allt som är uppkopplat.
* Målgrupp : Allmänheten, med fokus på de som har ett intresse för internet, teknik och digitalisering.
* Målsättning : Ökad kännedom – få ut budskapet att GlobalConnect är en stor och viktig spelare som spelat en nyckelroll i digitaliseringen av hela samhället i Norden det senaste decenniet

PROBLEMFORMULERING
* Målgruppen har liten relation till och kännedom om GlobalConnect.
* Det finns ett begränsat intresse hos allmänheten för de tjänster som GlobalConnect erbjuder.

INSIKTER
* Om man fokuserar på vad GlobalConnect möjliggör istället för vilka tjänster de tillhandahåller så engagerar företaget allmänheten i högsta grad.
* GlobalConnect har sedan 90-talet byggt ut Sveriges internet och har varit direkt delaktiga i att möjliggöra saker som engagerar människor i hög utsträckning.

STRATEGISKT RESONEMANG
* Vad passar bättre för GlobalConenct än att bygga en större medvetenhet kring sitt varumärke, än att göra så med avstamp i den internetkultur som företaget har växt upp sida-vid-sida om – och varit en möjliggörare för?
* Varje år är det fler svenskar som ser klippet “Jerry pratar spanska” på internet än som besöker Kungliga Operan – trots att det spelades in för över 10 år sedan. Men dess plats i samtidskulturen har aldrig lyfts fram på det sätt som det förtjänar.
* Internetkultur är ett område många varumärken vill liera sig med, men få har en relevans till att närma sig; som konsumeras av miljontals människor i Sverige varje dag, men har en försvinnande liten plats i det fysiska rummet.

KONCEPT & IDÉ
* Konceptet – Internetkulturminnen – utformades till att skapa Sveriges, och kanske världens, första internetkulturmonument för vårt lands mest ikoniska virala ögonblick, utsedda av svenska folket.
* GlobalConnect skulle starta ett initiativ för att kulturminnesmärka de platser runtom i landet där de mest uppskattade virala ögonblicken i Sverige tog plats, och förära dessa platser med fysiska monument.

RESULTAT
* 100+ införanden i svenska medier. 10+ TV-inslag, 25+ radioinslag och 80+ nyhetsartiklar.
* 3M organisk räckvidd i sociala medier. Över 200 000 likes och kommentarer; en engagemangsgrad på 6%.
* Bruttoräckvidden i Sverige uppgår till 50M+.
* 35% av svenska folket mellan 18-50 år uppger att de har uppmärksammat initiativet, varav 50% av de under 30 år (Norstat januari 2024).

Arbetsgrupp

 • Projektledare
  Stina Grape, FLB Europa
 • Projektledare
  Siri von Zeipel, FLB Europa
 • Copy
  Patrick Igevad, FLB Europa
 • Creative
  Philip Hördegård, FLB Europa
 • Art Director
  Hanna Droh, FLB Europa
 • Produktionsledare
  Michel Tornéus, FLB Europa
 • SoMe-specialist
  Julia Donka, FLB Europa
 • PR-specialist
  André Moritz, FLB Europa
 • Strateg
  David Becker, FLB Europa
 • Head of Communications Sweden
  Natalie Rudarp, GlobalConnect
 • TF Kommunikationschef
  Elin Westin, GlobalConnect
 • CMO
  Kamran Alemdar, GlobalConnect
 • Brand Lead
  Tina Bragfeldt, GlobalConnect