Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Love Story

Kärnan: Uppdrag gransknings uppdrag är att för tittarens räkning blottlägga missförhållanden och maktmissbruk i Sverige eller med anknytning till Sverige, samt att utkräva ansvar för dessa.

Någon måste hålla koll på dem med makten, makt i form av pengar eller status, makt över husen vi bor i, maten vi äter, de som tagit på sig att föra vår talan, hjälpa våra svaga eller sätta våra villkor. Någon måste ta risker, jaga ledtrådar och veckla ut oklarheterna, rikta lampan mot skuggorna i hörnen. I skapandet av en uppdaterad identitet för Uppdrag granskning förtydligas och hedras det faktum att redaktionen är just denna någon. De har inte bett om en hyllning.

Uppdrag granskning behövde en tydlig och anpassningsbar identitet som tar programmet in i en skalbar, plattformsoberoende och stolt era. För oss blev uppdraget att ta namnet Uppdrag granskning, den gula färgen och historiken tillbaka till ritbordet och ladda varumärket på nytt, för en återintroduktion som ska kännas på samma gång pålitligt familjär och inspirerande revitaliserad.

Den tidigare förpackningen var inte tillräckligt versatil, varesig tekniskt eller grafiskt. En identitet som i slutändan ska levereras som programgrafik måste göra livet enkelt för en pressad redaktion. Vi skulle lyfta varumärket, tydliggöra information, stödja expansion i sociala medier, möjliggöra ett nytt serietänk samt bygga in anpassning av färg och tempo efter ämne, med bibehållen identitet i grunden.

Teknik, design och koncept — alla bitar ska koppla samma känslor av tilltro och nyhetsvärde till Uppdrag granskning, men det ska också vara tydligt att UG rör sig i samtiden. Med en uppdaterad logotyp, breddad färgpalett, ny typografi och ett nytt design-element sattes ramarna för ett program som varje vecka kan bli allvarligt, krävande, komplext, spännande, inspirerande eller omskakande. Oavsett version eller plattform så möts du av samma designade värld.

Den uppdaterade UG-logotypen ett versalt upptypat ordmärke med pondus, som bygger vidare på arvet men tar inte över showen. Typsnittet FK Display lägger till karaktär till vissa glyfer, särskilt ”G”, vilket gör ordmärket mindre stramt och lättare att känna igen. Den gula färgen är primär logofärg, vilket är viktigt särskilt i externa kanaler.

Färgpaletten har breddats ordentligt för att kunna rymma fler kombinationer. Vi värnar den gula färgen, som är ett av Uppdrag gransknings starkaste visuella kännetecken. Som komplement till det pigga finns en bred gråskala för ett nedtonat uttryck. Paletten appliceras primärt i färgpar — med två nyanser ur samma färgkolumn åt gången.

Designelementet “Sökljusen” består av de två rutorna — en representation av sanningssökandet, de sätter fokus, maskar fram och leder ögat. Symbolens enkelhet är optimal för att skapa kommunikationsytor. Genom nya rörelser har UG-arvet (de två boxar som var den tidigare UG-symbolen) befordrats till versatil design asset.

Arbetsgrupp


 • Martin Joelsson
 • Marketing Communications Manager
  Agneta Malmcrona, Volvo Trucks
 • Marketing Communications
  Maria Holst

 • Maria Holst
 • Account Direcor
  Cilla Pegelow, F&B
 • Account Manager
  Britta Nilsson
 • Creative/Art Director
  Lars Jansson
 • Creative/Copywriter
  Karolina Groop
 • Designer
  Jerry Wass
 • Planner
  Daniel Sjöstrand
 • PR Strategist
  Samuel Danofsky
 • Agency Producer
  Lena Sellman
 • Digital Strategist
  Peter Gaudiano
 • Film Adaptations
  F&B Studios
 • Stills retouch
  F&B Daily
 • Stills retouch
  Patrik Roos
 • Account Executive
  Sofie Ahlström, F&B

 • Sofie Ahlström, F&B
 • Director
  Daniel Warwick, Business Club Royal
 • Executive producer
  Christian Kuosmanen, Business Club Royal
 • Executive producer
  Anders Gernandt, Business Club Royal
 • Producer
  Jakob Ruhle, Business Club Royal
 • DOP
  Jan David Gunther
 • Editor
  Tobias Suhm, The Den Editorial
 • Editor
  Ben Campbell, The Quarry London
 • Post Production and VFX
  bEpic Berlin
 • Grade/Colourist
  Daniel deVue, The Mill LA
 • Sound Design
  Stefan Kraatz, Kraatz Studio
 • MUSIC
  Nothing’s Gonna Change My Love for You" (Masser/Goffin) performed by George Benson
 • MUSIC SUPERVISION
  Barrie Williams