Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Pantamera med Hooja

**FÖRUTSÄTTINGAR**
Returpack har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Det är Returpacks uppgift att sprida information, hantera ersättningar och koordinera hämtning av tomma förpackningar. Uppdraget kommer från ägarna (Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel), samt den svenska regeringen. Tillsynsmyndigheten är Jordbruksverket. Returpack kommunicerar mot allmänheten under varumärket Pantamera.

**PROBLEMSTÄLLNING**
ÖKA FRÅN REDAN HÖGA NIVÅER
2022 pantades 87,4% av alla förpackningar som sattes på marknaden. Det är i absolut världstopp, samtidigt som Naturvårdsverket har som långsiktigt mål att 90% av förpackningar ska återvinnas. Det innebär att vi behöver öka pantandet från redan mycket höga nivåer, det på en marknad som är högaktuell och växande, där det kommit in nya aktörer som t ex via appar erbjuder olika förmåner när du återvinner förpackningar.

**NYCKELINSIKTER**
FOKUS PÅ UNGA VUXNA – DE SOM ÄR SÄMST PÅ ATT PANTA
I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta, framförallt stora PET-flaskor som vi konsumerar i hemmet. Dem samlar vi ihop och pantar när vi åker till affären och handlar. Däremot är vi sämre på att panta små PET-flaskor och burkar som vi konsumerar utanför hemmet. De hamnar ofta i en papperskorg istället för i ett pantkärl. Unga vuxna är storkonsumenter av små PET-flaskor och burkar, samtidigt som de är sämst på att panta. Här ligger potentialen för att öka pantandet. Samtidigt ska vi fortsätta nå den breda allmänheten så att de fortsätter att panta.

ATT PANTA ÄR EN RUTINHANDLING SOM INTE VÄCKER NÅGOT STÖRRE ENGAGEMANG
Att panta sker ofta på rutin och kräver inget större engagemang. Det innebär att man med jämna mellanrum behöver påminnas att man ska panta. Här spelar kommunikationen en viktig roll för att hålla uppe intresset och engagemanget. Erfarenheten visar att när det går ned, går också pantandet ned. Målet var därför att förstärka attityden och den goda viljan att panta.

“FÖRTJÄNA MIG”
Lika slitet som det är sant: Unga vuxna är vana vid att ”reklam” finns överallt, runt omkring dem. De är medvetna och kräsna och konsumerar inte vilken reklam som helst. Den ska uppfattas som autentisk och behöver förtjäna deras uppmärksamhet.

**LÖSNING**
_”Att återvinna är en hit med Hooja”._
Vi bjöd in Gällivareduon Hooja att återvinna den populära Pantameralåten. Genom att hämta kraft från Hooja och populärkulturen skapade vi en trojansk häst och en friendly reminder till målgruppen att man ska panta, generöst och utan pekpinnar.

**RESULTAT**
Kampanjen har haft stort genomslag både bland unga vuxna och i allmänheten (20-44):
Liking/attityd: unga 79%, allmänheten 60%, ref. 47%.
Riktar sig till mig; unga 74%, allmänheten 61%, ref. 57%
Kommer att panta: unga 74%, allmänheten 61%, ref. 25%.

Ref. är 70 st jämförbara kampanjmätningar genomförda av Nepa med sammanlagt 72 000 respondenter.

Totala pantandet ökade från 87,4% till 88,5%.

Arbetsgrupp

 • Copywriter
  Fredrik Espmark, Granath
 • Art director
  Maria Lamke, Granath
 • Projektledare
  Göran Berggard, Granath
 • Produktionsledare
  Maria Källström, Granath
 • Marknads- och kommunikationshef
  Katarina Lundell, Returpack/Pantamera
 • Kommunikationsansansvarig
  Sara Riismark, Returpack/Pantamera
 • Regissör
  Jakob Arevärn, Lampray
 • Producent
  Linus Andersson, Lampray