Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Röda Sten Konsthall

Röda Sten Konsthall är en viktig arena som genom samtidskonst utmanar och för dialog med samhället och den enskilda människan. Röda Sten Konsthall presenterar medvetet en mångfald av samtida konstformer av hög kvalitet, skilda kulturella uttryck och estetisk komplexitet som kommenterar samhällsutvecklingen.

Röda Sten Konsthall har en viktig roll i Göteborgs kulturliv men behövde utveckla sin kommunikation och identitet för att nå ut och locka fler besökare. Målet med samarbetet var att förstärka konsthallens profil genom att tydliggöra verksamhetens syfte och identitet.

Vi har skapat en visuell identitet som bärs upp av fyra värden: aktiv, rak, opolerad och personlig. Med den nya identiteten möter vi dagens konst- och kulturpublik på ett tydligt och uttrycksfullt sätt. Rak och kraftfull typografi blandas med ett autentiskt och opolerat bildmaterial, samt grafiska former och färger som inspireras av konsthallens byggnad och miljö.

Identiteten syftar till att knyta an till platsen, byggnaden och dess historia. Den genomsyras av ett rakt och självsäkert formspråk, med en stark typografi som ger många möjligheter till variation i applicering, som tydligt visar att konsthallen är avsändare.

Logotypens form är lånad ur byggnadens silhuett och får en given plats med sin starka och solida form. Som en förlängning av logotypen har vi utvecklat en dynamisk symbol som är föränderlig/responsiv och enkel att anpassa efter yta och uttryck.

Den nya identiteten förstärker Röda Sten Konsthalls position på konst- och kulturscenen och skapar ett distinkt visuellt uttryck över alla kommunikationsytor. Förankringen till konsthallens plats och historia gör den visuella identiteten lätt att känna igen och att minnas.

Arbetsgrupp

 • Art Director
  Lisa Mattsson, Grebban
 • Graphic Designer
  Hampus Hägelstam, Grebban
 • Graphic Designer
  Adnan Edrees, Grebban
 • Graphic Designer
  Tilda Olofson, Grebban
 • Digital Designer
  Oscar Lidskog, Grebban
 • Creative Director
  Emil Ahdrian, Grebban
 • Project Manger
  Emelie Granath, Grebban
 • Client Success
  Marina Milojkovic, Grebban
 • Verksamhetschef
  Mia Christersdotter Norman, Röda Sten Konsthall
 • Kommunikatör
  Elin Liljeblad, Röda Sten Konsthall
 • Kommunikatör
  Josefin Jansson, Röda Sten Konsthall