Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Stoppa Kattastrofen

Problem
Djurskyddet Sverige har länge jobbat för frågan om obligatorisk registrering och ID-märkning av katter, med syfte att på lång sikt minska antalet hemlösa katter. I Sverige beräknas det finnas över 100 000 hemlösa katter. Djur som förpassats till ett liv de inte längre är skapta för. Vårt populäraste husdjur är ju just det – ett husdjur.

Katter som saknar trygga hem far illa och hotar dessutom biologisk mångfald med ett onaturligt högt predatortryck. Fåglar och småvilt dödas och katterna själva skadas i revirstrider. Ju fler katter som reproducerar, desto längre fortsätter den onda spiralen löpa.

Bakgrund
Djurskyddet Sverige är en intresseorganisation som opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. När Djurskyddet tidigare har lyft problematiken kommunicerade man konkreta problem; smådjur dödas och vikten av kastrering av katter. Det framstod som mer alarmistiskt än emotionellt och tilltalade en redan frälst målgrupp.

Kännedomen kring problemet har historiskt varit mycket låg och för att på lång sikt minska antalet hemlösa katter måste reproduktionen av katter minska. För att en liten, icke-vinstdrivande och okänd organisation, med minimala medel, skulle ha en chans att påverka lagstiftare behövde de ha folket med sig. Tusentals människor behövde engageras i en för allmänheten okänd fråga. En fråga som i jämförelse med samtida samhällsfrågor som rasism, misogyni och global uppvärmning inte hade samma kraft.

Insikt
En avgörande insikt skapade dock nya förutsättningar – lagen om obligatorisk id-märkning för katter innehöll sprängstoff till något som människor i alla tider har utkrävt förändring på grund av: Ojämlikhet.

Hundar hade alla rättigheter som katter (då) saknade. En vital anledning till att det knappt har funnits en enda hemlös hund i Sverige. Katt och hund. Hund och katt. De är ju som helan och halvan. Som humle och dumle. Som man och kvinna!

Idé
Fram till den 31:a december, 2022, har samhället enbart skyddat hundarna med lagstadgad ID-registrering. Inte katterna. Katter värderades lägre. Inte bara i samhället och i hushållen, utan även i lagbokens paragrafer. Med den insikten skapades Stoppa Kattastrofen med lansering i april, 2021. En politisk påverkanskampanj för katters rättigheter, med talespersoner vi bryr oss om. Hundar.

Strategin lånade hundarna från framgångsrika folkrörelser. Otaliga gånger tidigare har människor använt samma plan för att lyfta orättvisor och förändra samhället. Vi startade en rörelse, engagerade redaktioner och påverkade politiker – med hjälp av hundarna som för första gången stod upp för sin nemesis. Något som inte bara ledde till över 25 miljoner i potentiellt förtjänad räckvidd och över 40 000 namnunderskrifter. Det ledde också till en ny lag om märkning av katter som började gälla den 1 januari, 2023. Det ledde framförallt till 423 000 nya registreringar av katter under 2023. Kattens status har, tack vare hundarna, höjts – även i lagboken.

Arbetsgrupp

 • Art Director
  Ivo Lundin Hatje, New Normal
 • Copywriter
  Hannes Tomani, New Normal
 • Art Director
  Tora Essley, New Normal
 • Designer
  Henrik Jacobsson, New Normal
 • Produktionsledare
  Lisa Sjöstrand, New Normal
 • Projektledare
  Johan Henriksson, New Normal
 • PR-strateg
  Simon Le Pluart, New Normal
 • PR
  Astrid Littorin, New Normal
 • PR
  David Paripovic, New Normal
 • Digital Strateg
  Sara Dastory, New Normal
 • Copywriter
  Björn Kusa, New Normal
 • Produktionsledare
  Minna Salo, New Normal
 • Produktionsledare
  Hanna Håål, New Normal
 • Generalsekreterare
  Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige
 • Kommunikationsansvarig
  Sandra Rönnsved, Djurskyddet Sverige
 • Regissör
  Gustav Egerstedt, Film de Liberte
 • Producent
  Christer Kildén, Film de Liberte
 • Fotofraf
  Eric Eriksson, Film de Liberte
 • Scenofraf
  Jacob Mohlin, Film de Liberte
 • Ljud
  Jeppe Gross, Film de Liberte
 • PA
  Teo Kildén, Film de Liberte
 • PA
  Sofia Hedén, Film de Liberte
 • Grade
  Rickard Ahlbäck, The Line
 • Edit
  Björn Clausen, The Line
 • Ljud
  Olle Jungman, The Line
 • Online
  Anders Bergén, The Line