Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

SVT – Uppdrag granskning, identitet 2023

Kärnan: Uppdrag gransknings uppdrag är att för tittarens räkning blottlägga missförhållanden och maktmissbruk i Sverige eller med anknytning till Sverige, samt att utkräva ansvar för dessa.

Någon måste hålla koll på dem med makten, makt i form av pengar eller status, makt över husen vi bor i, maten vi äter, de som tagit på sig att föra vår talan, hjälpa våra svaga eller sätta våra villkor. Någon måste ta risker, jaga ledtrådar och veckla ut oklarheterna, rikta lampan mot skuggorna i hörnen. I skapandet av en uppdaterad identitet för Uppdrag granskning förtydligas och hedras det faktum att redaktionen är just denna någon. De har inte bett om en hyllning.

Uppdrag granskning behövde en tydlig och anpassningsbar identitet som tar programmet in i en skalbar, plattformsoberoende och stolt era. För oss blev uppdraget att ta namnet Uppdrag granskning, den gula färgen och historiken tillbaka till ritbordet och ladda varumärket på nytt, för en återintroduktion som ska kännas på samma gång pålitligt familjär och inspirerande revitaliserad.

Den tidigare förpackningen var inte tillräckligt versatil, varesig tekniskt eller grafiskt. En identitet som i slutändan ska levereras som programgrafik måste göra livet enkelt för en pressad redaktion. Vi skulle lyfta varumärket, tydliggöra information, stödja expansion i sociala medier, möjliggöra ett nytt serietänk samt bygga in anpassning av färg och tempo efter ämne, med bibehållen identitet i grunden.

Teknik, design och koncept — alla bitar ska koppla samma känslor av tilltro och nyhetsvärde till Uppdrag granskning, men det ska också vara tydligt att UG rör sig i samtiden. Med en uppdaterad logotyp, breddad färgpalett, ny typografi och ett nytt design-element sattes ramarna för ett program som varje vecka kan bli allvarligt, krävande, komplext, spännande, inspirerande eller omskakande. Oavsett version eller plattform så möts du av samma designade värld.

Den uppdaterade UG-logotypen ett versalt upptypat ordmärke med pondus, som bygger vidare på arvet men tar inte över showen. Typsnittet FK Display lägger till karaktär till vissa glyfer, särskilt ”G”, vilket gör ordmärket mindre stramt och lättare att känna igen. Den gula färgen är primär logofärg, vilket är viktigt särskilt i externa kanaler.

Färgpaletten har breddats ordentligt för att kunna rymma fler kombinationer. Vi värnar den gula färgen, som är ett av Uppdrag gransknings starkaste visuella kännetecken. Som komplement till det pigga finns en bred gråskala för ett nedtonat uttryck. Paletten appliceras primärt i färgpar — med två nyanser ur samma färgkolumn åt gången.

Designelementet “Sökljusen” består av de två rutorna — en representation av sanningssökandet, de sätter fokus, maskar fram och leder ögat. Symbolens enkelhet är optimal för att skapa kommunikationsytor. Genom nya rörelser har UG-arvet (de två boxar som var den tidigare UG-symbolen) befordrats till versatil design asset.

Arbetsgrupp

 • Creative director & design lead
  Anders Johansson, Dallas Sthlm
 • Kundägare & projektledare
  Charlotta Ribbefjord, Dallas Sthlm
 • Senior animator
  Markus Gustafsson, Dallas Sthlm
 • Klippare
  Adam Holmqvist, Dallas Sthlm
 • Projektledare
  Marianne Westman, Sveriges Television
 • Projektledare & ansvarig utgivare
  Axel Björklund, Sveriges Television
 • Programredigerare
  Kalle Thorslund, Sveriges Television
 • Digital redaktör
  Jonas Pettersson, Sveriges Television
 • Projektledare & programredigerare
  Ola Christoffersson, Kamrat AB
 • Reel-musik
  Darwood Music