Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

The Disguised Banner

Bidragsbeskrivning:

Vårt uppdrag
UNICEF ​​Sverige bad oss ​​att lyfta fram att barns rättigheter blockeras i samhället, bland annat vad gäller barns rätt att klaga utan vuxnas inblandning.

Strategi
För att lyfta att barns röster blockeras i vuxenvärlden gjorde vi en digital annons på dn.se, enbart riktad till de 25 procent svenskar som använder adblockers. Vi vände begränsningen till en fördel i en digital direktkampanj till reklamvägrarna, som plötsligt blev både målgrupp och samtalsstartare.

Så gjorde vi
En DN-banner som bara visades för besökare med adblockers installerat. I den reklamfria miljön förmedlade vi ett enkelt budskap: “Barns rättigheter får aldrig blockeras. Skriv under för barns rättighet att klaga.”

Resultat
Hos den mest svårflirtade publiken online nådde vi en klickfrekvens som var 300 procent högre än för en vanlig banner. Konverteringen till vårt upprop för barns rättigheter var 10 procent och nyheten om vår banner spreds över världen.