Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Vehicle of change

Vattenfall har ett tydligt mål med allt de gör: att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Det innebär att de, förutom att producera energi, arbetar med väldigt många R&D-projekt med syftet att sänka den globala användningen av fossila bränslen. Bland annat har de en stor expertis i att minimera koldioxidutsläpp i produktionskedjor.

Uppdrag: Vattenfall ville göra en riktad insats mot fordonsindustrin då den, enligt FN, står för 25 % av de globala koldioxidutsläppen.

Insikt: När det kommer till fordonsindustrin tror många att vi enkelt kan lösa utsläppen genom att byta till eldrivna fordon, men det är tyvärr bara halva lösningen. Själva produktionen av fordon är en stor del av ett fordons miljöpåverkan och produktionen av elfordon kan ha upp till 70 % mer utsläpp än produktionen av bensinbilar.

Idé: Att kommunicera runt ett ämne som klimatfrågan är svårt, för det mesta är redan sagt. Dessutom är det en komplex fråga som är svårgreppbar för många. Vad som behövs är tydlighet och att vi börjar agera. Vi bestämde oss därför för att vi inte ville göra en kampanj om produktionskedjor. Vi ville istället starta bygget av ett helt fossilfritt fordon, som varken skulle ha några koldioxidutsläpp i produktionen eller när det kördes.

Vi teamade upp med Cake som bygger elmotorcyklar och delar Vattenfalls vision om ett fossilfritt samhälle. Tillsammans började vi resan mot ett helt fossilfritt fordon, en fysisk produkt som människor kunde förstå och ta i som gav oss möjligheten att kommunicera bredare.

Vi började med att plocka isär motorcykeln och gjorde en livscykelanalys på varje liten mutter. Allt för att få en siffra på hur mycket koldioxid motorcykeln släppte ut när varje del producerades, transporterades och monterades. Och sedan startade arbetet med att återuppfinna hela motorcykeln.

Genom samarbeten med underleverantörer som Papershell, SKF och Öhlins Racing har vi lyckats skapa fossilfria delar av motorcykeln och vi tar oss steg för steg närmare ett helt fossilfritt fordon.

Men det är här det intressanta börjar. Normalt skulle underleverantörer och värdefulla R&D-genombrott vara hemliga, men istället har vi valt att hålla processen helt öppen för hela fordonsindustrin. När SKF tar fram fossilfria kullager, vill vi att de ska börja användas av samtliga fordon i hela kategorin. Öhlins Racing levererar över tre miljoner komponenter till Ferrari, BMW och Volkswagen varje år och har i och med projektet startat en egen process för att eliminera koldioxid ur sina produktionskedjor. Och Papershell, en startup som levererar ett fossilfritt alternativ till plast, har genom projektet fått 20 nya kunder.

Storheten i kampanjen är alltså inte att vi skapar ett fossilfritt fordon. Storheten är att en motorcykel lyckas förändra hur en hel bransch jobbar med sin produktion och där effekterna på klimatet är enorma.

Arbetsgrupp

 • CCO
  Andreas Dahlqvist, NORD DDB
 • Creative
  Pontus Widell, NORD DDB
 • Creative
  Anders Hellström , NORD DDB
 • Creative
  Fanny Svensson Enbacken, NORD DDB
 • Nordic Creative Director
  Simon Higby, NORD DDB
 • Senior Strategist
  Owen Hughes, NORD DDB
 • Senior Client Director
  Jennie Körnung, NORD DDB
 • Senior Client Director
  Pernilla Berg, NORD DDB
 • Cilent Manager
  Béatrice Geijer, NORD DDB
 • PR strategist
  Aynur Isayeva, NORD DDB
 • Executive Producer      
  Mattias Yngwe, House Agency
 • Agency Producer
  Linus Leander, House Agency
 • Post Producer
  Åsa Wennersten, House Agency
 • Post Producer
  Ludwig Bile, House Agency
 • Online Artist
  Olle Lindholm, House Agency
 • Online Artist
  Lukas , House Agency
 • Sound
  Oskar , House Agency
 • Director
  Per Hampus Stålhandske, Camp David
 • Executive Producer
  Per Welén, Camp David
 • Producer
  Hampus Gunnarsson, Camp David
 • DOP
  Jakob Ihre, Camp David
 • Set Design
  Aron Heineman, Camp David
 • Editor
  Niklas Amin, Camp David
 • Music
  Håkan Eriksson, Camp David
 • Sound Design
  Martin Mighetto , Camp David
 • Director Project film
  Simon Gustafsson, Camp David
 • DOP Project film
  Stellan Runge, Camp David
 • Director Brand Communications
  Carolina Pozzolini, Vattenfall
 • Head of Brand
  Paco Liebrand, Vattenfall
 • Brand Campaign Manager
  Paul Morel, Vattenfall
 • Senior Brand Manager
  Anne-Katrin Reinecke, Vattenfall
 • Brand Manager
  Andrine Nordby, Vattenfall
 • Head of Communications Industry Decarbonization
  Jacques Pellis, Vattenfall
 • Vice President Corporate Sustainability
  Annika Ramsköld, Vattenfall
 • Head of PR
  Christian Lundgren / Sally Braid, CAKE
 • Head of Sustainability
  Isabella Pehrsson, CAKE
 • Project Manager
  Lisa Willborg, CAKE
 • LCA Specialist
  Avinash Kumar, CAKE
 • Founder & CEO
  Stefan Ytterborn, CAKE