GULDÄGGET 2017

Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

Juryns sammansättning

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i internationella tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

Juryordförande

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

Val av juryordförande

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

Kategorijury

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Val av kategoriordförande

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

Vilka personer väljer ut Guldäggsjuryn?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

Vem får sitta i Guldäggsjuryn?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

Wild card

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

Vem får inte sitta i juryn

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

Juryfördelning

Uttagningen måste beakta följande: ålder, kön, geografisk arbetsplats, byrå, nätverk, arbetstitel, kommunikationsdisciplin och tidigare juryarbeten. En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

Antal jurymedlemmar

Juryindelningen utgörs av sju jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 50 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.


Guldäggsjuryn 2017

Juryordförande
Magnus Jakobsson, Creative Director på Åkestam Holst

Magnus är Creative Director på Åkestam Holst, sedan början av 2016, för bland annat SAS, IKEA och Tele2. Dessförinnan har han arbetat som både kreatör och kreativ chef på DDB Stockholm, copywriter på Saatchi & Saatchi och den engelska reklambyrån St Luke’s, och som musikredaktör på Vice Magazine.
Magnus har vunnit många utmärkelser, däribland över 30 Guld- och Silverägg, ett dussintal Cannes-lejon, men även guldutmärkelser i copyhantverket, både i Sverige och utomlands. Magnus har dessutom gedigen erfarenhet av juryarbete. Utöver Guldägget har han suttit i juryn för Cannes Lions, D&AD, One Show, New York Festivals, för att nämna några.

Det känns otroligt hedrande att få rollen som ordförande för Guldägget 2017. Ser fram emot att få vara med och ta del av diskussionerna som till slut ska mynna ut i det som är årets allra bästa kommunikation i en rad kategorier. Som vanligt söker vi idéhöjd, hantverk och relevans i en perfekt kombination. För mig personligen är idéhöjd något jag skulle vilja fokusera på extra mycket i år. Kreativa idéer driver både den här branschen och våra kunders affärer framåt.

 

KATEGORI PR, EVENT OCH DIREKT

Kategoriordförande
Petra Seiler Albrektson, Art Director/Head of Talent och medgrundare på Round & Round

Petra Seiler Albrektson är Art director/Head of Talent och medgrundare på Round & Round. Tidigare var hon under 8 år AD på Åkestam Holst och jobbade bland annat med IKEA, SAS, Pressbyrån, Posten, Pause Ljud & Bild med mera. Petra står bakom flera betydelsefulla och prismässigt utmärkande kampanjer som bidragit till Åkestam Holsts kreativa framgång. Utöver utmärkelser i samtliga reklamtävlingar har hon suttit i jurys så som Cannes Lions, New York Festivals, Guldägget med mera, samt föreläser regelbundet på Berghs School of Communication och Stockholms universitet.

Juryledamöter
Rikard Holst, INGO
Therese Bohlin, Prime
Lamin Sonko, Jung Relations
Elisabet Fischer, Volontaire
Johan Good, Ellermore
Sofia Heinig, Edelman Deportivo

 

KATEGORI FÖRPACKNINGSDESIGN OCH IDENTITETSDESIGN

Kategoriordförande
Nina Granath, Creative Director på Stockholm Design Lab

Nina Granath är Creative Director på Stockholm Design Lab där hon jobbat med design och strategi i över 8 år. Hon är utbildad på Berghs School of Communication och har vunnit en rad utmärkelser i prestigefulla designtävlingar varav några är Guld och Brons i Cannes Lions, Red Dot, Design S, Hong Kong Design Award samt flera Guld och Silverägg i Guldägget. Hon har tidigare suttit som jurymedlem i svenska såväl som internationella tävlingar i design och hennes arbete finns representerat på Nationalmuseum i Stockholm.

Juryledamöter
Yashar Niknam, Super Tuesday
Maria Glansén, Happy F&B
Peter Herrmann, Garbergs Project
Helena Stendahl Hägg, Identity Works
Linnéa Lofjord, DDB Stockholm
Jesper Robinell, Söderhavet

 

KATEGORI FILM OCH AUDIO

Kategoriordförande
Petter Ödeen, Creative Director på Garbergs

Petter Ödeen är Creative Director på Garbergs. Samma arbetsplats som han varit på sedan 1990 då han började som assistent till byråns Art Directors. Han har som Art Director vunnit Guldägg, 100-Wattare, guldlejon, Eurobest-guld, Epica-guld och inte minst Columbi Ägg. Petter är mest stolt över de koncept han varit med och utvecklat för företag som Glocalnet, NetOnNet, Ipren, Shell, Loka, Gröna Konsum och Södra. Numera är uppgiften att göra Garbergs kreativa kollektiv till världens mest intressanta. Det har hänt tidigare att Petter suttit i Guldäggets och andra profilerade jurys men han har aldrig varit så här på tårna och uppspelt.

Juryledamöter
Lisa Granberg, TBWA
Björn Höglund, Crispin Porter+Bogusky
Sandra Sohlman, Bacon
Jens Thelfer, Granath
Katja Janford, Saatchi & Saatchi
Petter Nylind, Volt

 

KATEGORI HANTVERK

Kategoriordförande
Anna Romson, Creative Director och grundare på Cogs Creative

Anna Romson, Creative Director och grundare till Cogs Creative. Anna är utbildad i grafisk design på Massachusetts College of Art i Boston, och i organisation och ledarskap på Gestaltakademien. Hon har arbetat som Art Director på Hall & Cederquist, drivit och haft sitt eget namn på byrån Romson och varit Creative Director på Leo Burnett. 2008 lämnade hon storbyråerna och började arbeta själv mot kunder, och var bland annat frilansande Creative Director på Hemtex mellan 2010 och 2016. Hon jobbar även som kursansvarig på Berghs School of Communication sedan 1996. I prisskåpet finns Guldägg, 100-wattare, lejon från Cannes och priser från Eurobest och Epica. Anna har suttit i guldäggsjuryn ett flertal gånger, och även bedömt i Cannes och 100-Wattaren.

Juryledamöter
Andrea Christine Eckerbom, Giant & Toys
Kalle Söderquist, Great Works
Camilla Åkrans, LundLund
Johan Tappert, Folke Film
Mia Berggren, North Kingdom
Johan Boije, MediaMonks

 

KATEGORI INNOVATION OCH ONLINEFILM

Kategoriordförande
Martin Ringqvist, Kreatör på Forsman & Bodenfors

Martin har kammat hem inte mindre än 13 Guldägg, 26 silverägg och 52 diplom. Förra året var han övertygad om att han dessutom skulle vinna Guldskrift för första gången. Men nä. Det snodde John Schoolcraft mitt framför näsan på honom. En man som på sin höjd kört Martins texter genom Google Translate innan de hamnade på Oatlys förpackningar. Men det spelar egentligen inte så stor roll. John har inte några lejon från Cannes. Martin har 34 (inklusive 2 Grand Prix). Och Johns rökfärgade glashylla hemma i arbetsrummet på Engelbrektsgatan i Malmö står fortfarande och samlar damm, medan Martin blivit tvungen att förstärka väggen för att kunna hålla upp alla de statyetter han förärats av The One Show, Clio och D&AD. Att Martin valt att belysa detta faktum kan dock visa sig vara ödesdigert, då Mr Schoolcraft inte bara sitter i årets jury för Guldskrift, utan också råkar vara hans kund. Ett utmärkt tillfälle för dig att ringa ett så kallat ”cold call” till Oatly alltså.

Juryledamöter
Lisa Engardt, Saatchi & Saatchi
Andreas Lönn, ANR BBDO
Evelina Rönnung, Åkestam Holst
Jakob Westman, Kärnhuset
Nicholas Düfke, M&C Saatchi
Patrik Beskow, Affairs

 

KATEGORI DIGITALT OCH MOBILT

Kategoriordförande
Lotta Ågerup, Art Director på King

Lotta Ågerup är Art Director på King sedan 2005. Hon började sin karriär på Forsman & Bodenfors där hon även var delägare. Hon har jobbat med stora kunder och många prisbelönta kampanjer och koncept. Lotta har vunnit flertalet Silverägg och guld i Cresta och Epica och många andra utmärkelser i svenska och internationella tävlingar som Cannes Lions, ANDY, Eurobest, LIA and Clio. Lotta har suttit i flera svenska och internationella jurys som Guldägget, Eurobest mfl.

Juryledamöter
Marcus Sjögren, frilans
Kristin Bergem, Doe Blomberh Gottberg
Magnus Ivansson, Perfect Fools
Anna Kask, Le Bureau
Kristian Gonzalez, Stendahls
Tove Eriksen Hillblom, Forsman & Bodenfors

 

KATEGORI ANNONSERING, UTOMHUS OCH INTEGRERAT

Kategoriordförande
Olle Langseth, Kreativ Chef på DDB Stockholm

Olle Langseth är kreativ chef på DDB Stockholm och har bortåt 20 års erfarenhet som kreatör på ledande byråer. Han har vunnit Guldägg och omkring ett tjog silverägg genom åren, tillsammans med åtta Cannes-lejon och motsvarande utmärkelser i andra internationella tävlingar. Han är dessutom tillsammans med Lars Forsberg den ende som vunnit copywriterpriset Guldskrift två gånger. Olle har renässansmänniskan som ideal och eftersträvar därför en hög nivå av kunskap inom mänsklighetens alla fält, något han också märkt påverkar hans yrkesutövning i positiv riktning.

Juryledamöter
Emelie Jinhee Johnsson, King
Gustaf Hultberger, Few Agency
Klaudia Klang, McCann Stockholm
Fredrik Ganslandt, Hey, It’s Enrico Palazzo
Hanna Belander, Bloomy
Björn Rietz, Rietz