SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

Juryns sammansättning

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i andra tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

Juryordförande

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

Val av juryordförande

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

Kategorijury

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Val av kategoriordförande

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

Vilka personer väljer ut Guldäggsjuryn?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

Vem får sitta i Guldäggsjuryn?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

Wild card

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

Vem får inte sitta i juryn

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

Juryfördelning

Juryn ska vara balanserad och representativ utifrån de kriterier som finns vid en uttagning av jury. Denna uttagning har sin grund i bevisad yrkesskicklighet, men den ska även i möjlig utsträckning spegla samhället utifrån parametrar som bakgrund och mångfald.
En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

Antal jurymedlemmar

Juryindelningen utgörs av åtta jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 57 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.


Guldäggsjuryn 2021

Juryordförande
Björn Ståhl, Executive Creative Director på INGO Stockholm

Björn Ståhl arbetar som Executive Creative Director på INGO Sthlm sedan sexton år tillbaka. INGO Sthlm är resultatet av en unik fusion mellan nätverken Grey och Ogilvys respektive Stockholmskontoret. Under sin långa karriär har Björn dessutom jobbat länge inom Lowe-nätverket.

Björn kan räkna in närmare 200 kreativa utmärkelser genom åren, bland annat Guldägg, Titanium och Grand Prix i Cannes och två svarta penna. Under Björns kreativa ledning har INGO Sthlm hyllats internationellt tillsammans med kunder som Lidl, Svenska Turistföreningen och Burger King. 2016 tog byrån hem hela 20 lejon och blev tredje bästa byrå under Cannes Lions – i hela världen. Björn har dessutom rankats som sjunde bästa Creative Director i världen av ​The Big Won Report​ och i år tog Björn även plats på den elva namn långa innovatörslistan i den amerikanska branschtidningen AdWeeks​ prestigelista ”The Creative 100”. Utmärkelsen går till de kreatörer som anses testa gränserna för vad branschen kan göra. Han har även en plats i Ogilvys globala kreativa råd.

Utöver Guldägget har Björn suttit i ett flertal internationella juryer, bland annat två gånger i vardera Cannes Lions och D&AD.

Det är alltid roligt, spännande och en ära att vara med i Guldäggsjuryn men i år blir det extra speciellt. Jag ser mycket fram emot arbetet att kora Sveriges bästa kommunikation tillsammans med övriga i juryn. 

Guldäggsjuryn föregående år (2021)

AKTIVERING, AUDIO & INTEGRERAT 

Elisabet Fischer Kategoriordförande Audio Volt 

Jerker Fagerström Kategoriordförande Aktivering Publicis (Saatchi & Saatchi)

Johanna Hofman-Bang Kategoriordförande Integrerat Forsman & Bodenfors

Louise Moberg Ledamot Prime Weber Shandwick

Per Jaldeborg Ledamot Bloomy Ideas

Eva Råberg Ledamot Stendahls

Joakim Khoury Ledamot Åkestam Holst NoA

ANNONSERING & UTOMHUS

Christoffer Dymling Kategoriordförande Utomhus KING

Lisa Granberg Gille Kategoriordförande Annonsering TBWA Stockholm

Fredrik Sundqvist Ledamot Garbergs 

Katja Janford Ledamot ANR BBDO

Simon Göthson Ledamot Emakina DBG

Amalia Pitsiava Ledamot Saatchi & Saatchi

Jonas Frank Ledamot Frilans

DIGITALT & INNOVATION

Ebba Grenninger Kategoriordförande Innovation Jung Relations

Hanna Björk Kategoriordförande Digitalt ACNE

Johan Helander Ledamot Familjen

Anna Werkell Ledamot INGO Sthlm

Leo Dal Ledamot Forsman & Bodenfors

Cecilia Högkvist Ledamot ISOBAR

Nayeli Kremb Ledamot Perfect Fools

FÖRPACKNINGSDESIGN & IDENTITETSDESIGN

Oskar Lübeck Kategoriordförande Identitetsdesign Bold

Isabell Dahlborg Lidström Kategoriordförande Förpackningsdesign Grow

Cecilia af Petersens Ledamot Nord ID

Anton Gårdsäter Ledamot Essen International

Hanna Hein Ledamot Doberman

Zeke Tastas Ledamot River

Christofer Blom Ledamot Creuna/Knowit Experience

HANTVERK

Patrick Gardner Kategoriordförande Hantverk MediaMonks

Anisa Dzindo Ledamot B-Reel Films

Bo Gustafsson Ledamot DVA Studio

Linda Elers Ledamot M&C Saatchi

Johan Holmström Ledamot Frilans

Senay Berhe Ledamot Frilans

Shazi Özdemir Ledamot Frilans

KORTARE FILMER & LÄNGRE FILMER

Annika Frankel Kategoriordförande Längre Filmer Creuna/Knowit Experience

Petter Dixelius Kategoriordförande Kortare Filmer Nord DDB Stockholm

Cornelia Opitz Ledamot Madre Pictures

Adam Gäfvert Ledamot KING

Richard Ntege Ledamot Frilans

Leon Phang Ledamot The&Partnership Nordics

Kalle Håkanson Ledamot TBWA Stockholm

PR

Hannes Kerstell Kategoriordförande PR Carve Sthlm

Aynur Isayeva Ledamot Gullers Grupp

Bjarne Darwall Ledamot Forsman & Bodenfors

Jasmine Falk Ledamot Jung Relations

Mikael Owilli Ledamot Borg & Owilli

Mandarva Stenborg Ledamot Abby Priest

Susanne Johansson Ledamot Nord DDB Stockholm

EFFEKT 

Jerker Winther Kategoriordförande Effekt Åkestam Holst NoA

Annika Rehn Frobell Ledamot Drama Queen

Nils Vahlund Ledamot Lundberg&Co

Erika Fondin Ledamot M&C Saatchi

Amanda Engström Ledamot Prime Weber Shandwick / United Minds

Mehrnaz Bejne Ledamot Garbergs 

Marie Rudolphie Ledamot Identity Works