Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

Juryns sammansättning

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i internationella tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

Juryordförande

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

Val av juryordförande

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

Kategorijury

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Val av kategoriordförande

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

Vilka personer väljer ut Guldäggsjuryn?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

Vem får sitta i Guldäggsjuryn?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

Wild card

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

Vem får inte sitta i juryn

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

Juryfördelning

Uttagningen måste beakta följande: ålder, kön, geografisk arbetsplats, byrå, nätverk, arbetstitel, kommunikationsdisciplin och tidigare juryarbeten. En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

Antal jurymedlemmar

Juryindelningen utgörs av sju jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 50 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.


Guldäggsjuryn 2019

Juryordförande
Björn kusoffsky, VD & Creative Director på Stockholm Design Lab

Björn Kusoffsky är VD, grundare och Creative Director på Stockholm Design Lab, en av Europas mest respekterade designbyråer. Född 1965 med 30 års erfarenhet av att strategiskt bygga varumärken internationellt genom visuell identitet, kommunikation, retailkoncept och förpackningsdesign. En av Skandinaviens ledande Creative Directors som skapat övergripande strategi och identitet för bland andra SAS, Åhlens, Ericsson, Polestar, Stadium och Moderna Museet.
Utbildad vid Beckmans Designhögskola och hans formgivning är representerad på Nationalmuseum i Stockholm och har ställts ut i bland annat Tokyo, Moskva och New York.
2014 belönades han med Berlingpriset och 2015 valdes han in i den anrika Platinaakademien.

Över 200 priser – däribland 6 Guldägg, 2 guld vid Cannes Lions och 3 Red Dot Awards.

Jag vill inspirera juryn att belöna det remarkabla. Enkla, intuitiva idéer som märks, men som också stärker varumärken på längre sikt.

 

KATEGORI AKTIVERING, AUDIO OCH INTEGRERAT

Kategoriordförande Aktivering
Malin Wikerberg, VD/Copywriter på Garbergs Malmö

Arbetat med marknadsföring och kommunikation sedan 1997, på Garbergs sedan 2014 där hon också inledde sin karriär. Har däremellan arbetat på byråer som King, Mother, McCann och The Fan Club. Malin Wikerberg har gjort kampanjer för uppdragsgivare som IKEA, NK, BRIS, H&M och Unicef. Har belönats i bland annat Eurobest, Guldägget och 100-wattaren. Sitter i Komm:s styrelse.

Kategoriordförande Audio

Sara Haag, Regissör på Giant & Toys

Reklammakare, regissör, manusförfattare och producent. Var med och grundade produktionsbolaget Delorean och var dess kreativa chef och regissör för en stor mängd prisbelönta reklamproduktioner för främst radio. 2007 lämnade hon bolaget och har sedan sedan dess varit verksam med att skapa och regissera flera reklamproduktioner för radio- och tv. Har också gjort flera programserier som ”Full patte” och ”Pappas pengar”. Hon har vunnit Guldägget vid tre tillfällen, senast 2011.

Kategoriordförande Integrerat
Björn Ståhl, Executive Creative Director på Ingo

Gick ut Berghs 1989 har sedan dess arbetat på bland annat Brindfors i Stockholm och Lowe i London. Efter det gick han till Ogilvy i Stockholm och var där fram till att Ogilvy och Grey slogs ihop till byrån som idag är Ingo för snart åtta år sedan.
Björn är en av våra mest prisbelönta kreatörer och mottog bland annat 20 lejon under Cannes Lions 2016 för för Svenska Turistföreningens ”The Swedish Number” och Lidls ”Le Bon”. Björn rankades då som världens tredje bästa creative director. Han har totalt vunnit cirka 200 priser inklusive Titanium och Grand Prix från Cannes, Svart Penna i D&AD och drygt 15 st vinster i Guldägget.

Juryledamöter
Christoffer Dymling, King
Hanna Stenwall, NORD DDB
Johan Bello, Acne Advertising
Niclas Fors, ORD&BILD

 

KATEGORI ANNONSERING OCH UTOMHUS

Kategoriordförande Annonsering
Linda Elers, Creative Director på M&C Saatchi

Har arbetat på en rad byråer såsom King, TBWA\WatersWidgren och Farfar. Sedan 2013 är hon creative director på M&C Saatchi. Hon har belönats i både Cannes Lions och Eurobest, har vunnit Guld- och ett flertal Silverägg och fick Guldskrift år 2013.

Kategoriordförande Utomhus
Daniel Vaccino, Copywriter på Åkestam Holst

Beteendevetare på pappret men copywriter i praktiken med 15 år i branschen. Daniel Vaccino arbetar idag på Åkestam Holst och har tidigare varit kreativ chef på Volt och copywriter på bland annat DDB Stockholm, numera NORD DDB, under 7 års tid. Han har under sin karriär fått en bred massa att upptäcka smal konst, fått Försvarsmakten att försvara det nya istället för det gamla, och fått 42 svenskar att byta namn till Klaus-Heidi. Daniel Vaccino har genom åren belönats med Guldägg, Silverägg, 100-wattare, guld i Cannes och Spinn. Daniel Vaccino hade Jan Cederquist som mentor och har ett brinnande intresse för reklamhistoria, men även för nuet. Sitter i Guldäggsjuryn för andra gången.

Juryledamöter
Emelie Signal. Reform Act
Erik Wingfors, Saatchi & Saatchi
Jörgen Berglund, Volt
Lina Franzon, TBWA Stockholm
Tomas Granath, Forsman & Bodenfors

 

KATEGORI DIGITALT OCH INNOVATION

Kategoriordförande Digitalt
Hedvig Hagwall Bruckner, Copywriter på King

På King sedan 2006 (tidigare SWE och Forsman & Bodenfors). Hon är utbildad på Stockholms Universitets Kulturvetarlinje och RMI Berghs och har arbetat 20 år i branschen. Hon har belönats med Guldlejon i Cannes, flera Guld- och Silverägg och en rad andra utmärkelser i svenska och internationella tävlingar som D&AD, Eurobest, Epica och Clio. Hedvig Hagwall Bruckner representerar Komm som vice ordförande i Reklamombudsmannens styrelse och har nyligen varit utredningssekreterare i utredningen ”Ett reklamlandskap i förändring”.

Kategoriordförande Innovation
Fredrik Simonsson, Creative Director på Nord DDB

Har jobbat som kreatör och creative director på DDB i 13 år. Suttit i jury i guldägget, vunnit guldägg. Suttit i jury i Cannes Lions och också där vunnit priser. Gått en session på Beckmans och sedan Berghs Art-linje som den hette då.

Juryledamöter
Ivar Insulander, Prime Weber Shandwick
Nayeli Kremb, Perfect Fools
Patrik Beskow, Affairs
Pontus Widell, Abby Priest
Tomas Nilsson, Malmö Reklambyrå

 

KATEGORI FÖRPACKNINGSDESIGN OCH IDENTITETSDESIGN

Kategoriordförande Förpackningsdesign
Catrin Vagnemark, grundare/creative Director på BVD

1986 var Catrin en av de första kvinnorna som grundade en designbyrå i Sverige. Sedan dess har hon varit en stark profil i designvärlden, med kunder som Absolut Vodka, Apotek Hjärtat, Blossa, H&M och IKEA. Hon är en av de 14 internationella kvinnorna och förebilderna i boken ”Mad Women – a History of Adverstising”, av Christina Knight. Catrin Vahnemark har genom året fått många designutmärkelser, allt ifrån Design- priset Svensk Form till Red Dot och Pentawards. Hon är också styrelsemedlem i Swedish Colour Centre Foundation.

Kategoriordförande Identitetsdesign
Jacob Norstedt, Creative Director & partner på Silver

Är i grunden utbildad typograf. Via sin lärlingsutbildning. Genom åren har han sedan hunnit med allt från att vara med att bygga upp Arla och Europolitans första webbsajter, till att starta reklambyrå och arbeta som varumärkeskonsult. De senaste åtta åren har Jacob Norstedt arbetat på Silver med såväl varumärkesstrategiska som designrelaterade frågor. Bland uppdragen återfinns identiteter för ICA, Panduro, Cervera och Svenska Fotbollförbundet till varumärkeskoncept för SCA, Dometic och Kungliga Operan. Jacob har tidigare suttit i juryn för Guldägget, Young Lions och Pentawards och har också belönats med en mängd olika internationella priser såsom Red Dot och Pentawards.

Juryledamöter
Andreas Kittel, Happy F&B
Bea Szenfeld
Magnus Ingerstedt, ÖPPET
Sara Hildén Bengtsson, Open Studio
Tove Blomgren. Doberman

 

KATEGORI HANTVERK

Kategoriordförande
Josephine Wallin Ankarstrand, Creative Director på Le Bureau

Har arbetat som art director sedan 2003.  Hon började sin karriär på Forsman & Bodenfors med kunderna IF och Göteborg Filmfestival. 2004 gick hon vidare till King där hon bland annat jobbade med Com Hem, SJ (Swedish Railways), Taxi Stockholm och Lotto. Nu är hon creative director och partner på Le Bureau. Under karriären har hon blivit rikligt belönad i både svenska och internationella tävlingar som Clio, Cresta, LIA, New York Festivals, Epica, Eurobest och Cannes Lions. Hon har suttit i jury i Eurobest, Cannes Film jury och New York Festivals. Har suttit i guldäggsjuryn vid sju tillfällen.

Juryledamöter
Freshteh Piltan, B-Reel Films
Ingrid Sydow, Jung Relations
Karolina Henke, Skarp Agent
Kim Buisson, Aspekt
Lisa Engardt
Martin Dahl, MediaMonks

 

KATEGORI KORTARE FILMER OCH LÄNGRE FILMER

Kategoriordförande Kortare Filmer
Kalle Widgren, VD/Creative Director på TBWA Stockholm

Vd på TBWA\Stockholm och kategoriordförande i Guldägget för tredje gången. Som kreatör har Kalle Widgren bland annat vunnit Guldskrift, ett antal silverägg och sammanlagt tre Guldägg i filmkategorin.

Kategoriordförande Kortare Filmer
Anna Qvennerstedt, Copywriter på Forsman & Bodenfors

Copywriter och styrelseordförande på Forsman & Bodenfors, där hon har varit i närmare femton år. Innan tiden på F&B var hon med och drev TBWA Stockholm i åtta år, och dessförinnan var hon på Garbergs. Har sammanlagt vunnit 15 guldägg och diverse guld i internationella tävlingar. Hon har också belönats med Guldskrift två gånger. Invald i Platinaakademien 2007 och har varit ordförande i Guldägget och suttit i merparten av alla internationella tävlingsjurys, däribland tre gånger i Cannes Lions. Hon har också varit juryordförande i Eurobest, Clio, D&AD och AdStars. I dagsläget lägger Anna Qvennerstedt mycket av sin tid på att skapa bra kreativa förutsättningar för Forsman & Bodenfors åtta kontor över världen.

Juryledamöter
Caroline Andersson, Åkestam Holst
Gabriel Blidö, ANR BBDO
Johanna Reis, Garbergs
Markus Lindsjö, Uncle Unicorn
Oskar Skott, Markus

 

KATEGORI PR

Kategoriordförande
Marita Kuntonen, Creative på Jung Relations

Har över 20-års erfarenhet av att jobba med stora, långsiktiga, komplexa uppdrag inom reklam, varumärkesarkitektur, strategi, konceptutveckling och pr.  Marita Kuntonen har stor erfarenhet av integrerade koncept, stora nationella och globala reklamkampanjer och PR-drivna globala initiativ. Kunder i urval: Volvo Cars, American Express, Sony, Dagens Nyheter, Statens Museer För Världskultur, Thule Group, Adidas, Smart Car, Postbanken, Absolut Vodka, Tiger of Sweden, Vasakronan, Poolia m.fl. Utbildad på Beckmans designhögskola. Arbetsplatser i urval: Jung Relations sedan 2010, Reklambyrån SWE (grundare och delägare), The Brand Union och ANR/BBDO.

Juryledamöter
Charlotte Henriksson, Gullers Grupp
Digge Zetterberg Odh, Making Waves
Jonas Eriksson, BCW
Petter Rudwall, Wenderfalck
Rasmus Nilsson, Volontaire
Shirin Troëng, Juno PR