Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

Juryns sammansättning

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i internationella tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

Juryordförande

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

Val av juryordförande

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

Kategorijury

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Val av kategoriordförande

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

Vilka personer väljer ut Guldäggsjuryn?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

Vem får sitta i Guldäggsjuryn?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

Wild card

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

Vem får inte sitta i juryn

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

Juryfördelning

Uttagningen måste beakta följande: ålder, kön, geografisk arbetsplats, byrå, nätverk, arbetstitel, kommunikationsdisciplin och tidigare juryarbeten. En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

Antal jurymedlemmar

Juryindelningen utgörs av sju jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 50 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.


Guldäggsjuryn 2018

Juryordförande
Malin von Werder, Creative Director på Garbergs Malmö

Malin von Werder är utbildad på Beckmans Designhögskola och gick ut därifrån år 1996. Därefter har hon varit på Paradiset DDB, samt byrån Mother i London och år 2004 gick Malin över till Garbergs. Efter 10 år i Stockholm flyttade hon ner till Malmö för att starta Garbergs Malmö, där hon är idag och jobbar som Creative Director.

Malin har vunnit tre Guldägg och fyra Silverägg och förutom dessa vinster har Malin även juryerfarenhet från Guldägget, där hon har varit kategoriordförande två gånger. Hon har också suttit i juryn i internationella tävlingar så som Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx och ADCC. Hon har dessutom suttit som juryordförande för Young Lions Sverige 2014.

Jag är oerhört hedrad över att få vara ordförande 2018, och hoppas på att kunna vara med och bidra till vettiga, prestigelösa och ifrågasättande diskussioner.
Guldägget är mer än en tävling i reklam. Det är ett tillfälle att bevisa att innehåll och kommunikation som inte blir bortvald är den som är mest effektiv.

 

KATEGORI PR OCH AKTIVERING

Kategoriordförande
Josefine Richards, Creative Director på INGO Stockholm

Josefine har jobbat i både Stockholm och Sydney. Nu jobbar hon som Creative Director på INGO Stockholm som bland annat är känt för sina beviskampanjer för Lidl, Folkoperan och förra årets succé The Swedish Number för Svenska Turistföreningen. Under åren har hon vunnit över 60 priser, i olika trevliga former av lejon, ägg, pennor mm. Hon har suttit i flera jurys, både svenska och internationella som t.ex. Cannes Lions, Eurobest, Lia, One Show, Guldägget m.fl. 2017 hamnade hon bland top 10 Global Creative Leaders på Adweeks Creative 100-lista.

Juryledamöter
Cecilia Lindqvist, Planner på Cohn & Wolfe
Hermes Holm, Strategisk Rådgivare på Prime Weber Shandwick
Jenny Hagblom, CEO på Volontaire
Joakim Karlsso, Creative Director på JMW
Kalle Berglind, Art Director på Graviz
Linnéa Gardefjord, Art Director på KING

 

KATEGORI FÖRPACKNINGSDESIGN OCH IDENTITETSDESIGN

Kategoriordförande
Sandra Planeta, Creative Director på Planeta Design

Juryledamöter
Gaioo Phunwut, Art Director på BVD
Helena Bielke, Art Director på Helena Bielke Creative
Jakob Trollbäck, CEO på The New Division
Lisa Careborg, Creative Director på Happy F&B
Perniclas Bedow, Creative Director på Bedow Design
Yashar Niknam, Creative Director på Super Tuesday

 

KATEGORI FILM OCH AUDIO

Kategoriordförande
Gustav Egerstedt, Executive Creative Director på Saatchi & Saatchi

Gustav arbetar som creative director och art director på Saatchi & Saatchi, där har han varit sedan 2005. Efter studierna på Forsbergs skola 1998 började han på Hollingworth/Mehrotra (som senare blev King), där blev han kvar i 7 år. Han arbetade även en period på Farfar (RIP). I guldägget har han genom åren belönats med 5 guldägg, 11 silverägg och 30 diplom. Och för två år sedan skrev han, enligt den kompetenta juryn i Roygalan, årets bästa reklamlåt. Några av de uppdragsgivare han jobbar och har jobbat med genom åren är: Toyota, Carlsberg, Ariel, Ica, Canal+, Boxer, Telia, Tele2, 3, Sony Ericsson, Nokia, Verum, Gainomax, Jokk, Falcon, Scan, Swedbank, Visa, SL, Viking line, Lambi, Risifrutti, RFSU, Hammarby fotboll och Popagandafestivalen.

Juryledamöter
Daniel Mencák, Art Director på NORD DDB
Eva Wallmark, Art Director på Åkestam Holst
Karl Andersson, Art Director på Volt
Nima Stillerud, Art Director på 13 Sthlm
Pia Dueholm, Executive Producer på INGO
Sara Haag, Regissör på Giants & Toys

 

KATEGORI HANTVERK

Kategoriordförande
Jonas Yrlid, Art Director på KING

Jonas Yrlid är art director och grafisk designer. Han är utbildad på Forsbergs Design Skola och har varit verksam i den svenska reklambranschen sedan mitten av nittiotalet. Dom senaste 17 åren har han jobbat på King reklambyrå samt undervisat på designskolor samt Stockholms universitet. Jonas är ledamot i stiftelsen Beckmans Designhögskola och är invald i Stockholms Typografiska Gille. Jonas är bland annat belönad med titanägg, guldägg och guldlejon.

Juryledamöter
Gabriella Karlsson, Creative Director på More Digital Studio
Göran Broberg, Fotograf på The Monochrome Chronicle
Johan Dahlqvist, Executive Creative Director på B-Reel
Jonas Sjövall, Creative Director på Welcom
Mary Lee Copeland, Creative Director på TNLSA
Ori Mace, Managing Director på ACNE

 

KATEGORI INNOVATION OCH ONLINEFILM

Kategoriordförande
Karin Frisell, Art Director på Forsman & Bodenfors

Juryledamöter
Hanna Stenwall, Copywriter på Edelman Deportivo
Klaudia Klang, Creative Director på McCann Stockholm
Ludwig Roth, Kreatör på Markus
Markus Lindsjö, Creative Director på Uncle Unicorn
Mattias Wikström, CEO/Creative Director på RBK Communication
Oskar Hellqvist, Creative Director på Abby Priest

 

KATEGORI DIGITALT OCH MOBILT

Kategoriordförande
Johan Pihl, Creative Director på Great Works

Juryledamöter
Annica Brinck, Creative Director på SCP Grey
Annika Frankel, Creative på The Fan Club
Josephine Wallin, Creative Director på Le Bureau
Klas Lusth, Executive Creative Director på Perfect Fools
Mattias Alfborger, Digital Art Director på Garbergs
Rachel La Chenardière, Copywriter på Brindfors

 

KATEGORI ANNONSERING, UTOMHUS OCH INTEGRERAT

Kategoriordförande
Johannes Ivarsson, Copywriter på TBWA Stockholm

Johannes Ivarsson har levt i 41 år. 18 av åren har han tillbringat i reklambranschen, de senaste nio på TBWA.
Johannes har en omfattande studiebakgrund men är samtidigt ganska outbildad. Han har läst såväl teoretisk filosofi som juridik vid Lunds Universitet, han har pluggat på Sorbonne i Paris och på Parsons i New York, på Hyper Island i Karlskrona och på Vancouver Film School i Vancouver. Från alla dessa fina institutioner har han exakt noll riktiga examina.
Johannes är stenbock och läser man om dessa på internet får man veta att de har en mankhöjd på 90 cm och att de oftast lever i regionen mellan skogs- och isgränsen.
Det här är Johannes fjärde varv i guldäggsjurysammanhang (långt ord) – de tidigare tre tillfällena har varit i kategorierna Digitalt, Direkt och Film. Genom åren har Johannes belönats med guldägg, silverägg, guldskrift och en del utländska grejer för kunder som Synsam, Moderna Museet, Canal Digital, Mind och SJ. Han arbetar dagligen som copywriter.

Juryledamöter
Alexander Elers, Creative Director på M&C Saatchi
Christina Knight, Creative Director på UKnight
Ida Jagerfelt, Copywriter på Bloomy Ideas
Lars Elfman, Art Director på Forsman & Bodenfors
Lisa Vaccino, Art Director på Åkestam Holst
Nick Christensen, Copywriter på NORD DDB