SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Tävlingskategorier

Guldägget består av 14 kategorier och fem specialpriser. Här hittar du all information om dem samt hur man deltar.


Guldäggets tävlingskategorier

Guldägget bedömer i Sverige producerade bidrag inom kommunikationsområdet i 14 kategorier: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Integrerat, Innovation, Kortare filmer, Längre filmer, PR, och Utomhus.

Utmärkelserna Guldägg, Silverägg och Diplom delas ut till både uppdragsgivare och byrå.

Inlämningen till Guldägget 2022 öppnar onsdag 1 december 2021 kl.15.00 och stänger fredagen den 4 februari kl.17.00. 

AKTIVERING

Kategorin Aktivering innefattar bidrag som levandegör varumärken, där det fysiska eller digitala mötet med konsumenten står i centrum. Här belönas kommunikation som har skapat interaktion med en tydligt definierad målgrupp. I kategorin kan (fysiska eller digitala) utskick, events, applikationer och annan direktkommunikation tävla.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

ANNONSERING

Kategorin Annonsering innefattar annonser i tryckta eller digitala tidningar. Annonser kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

AUDIO

Kategorin Audio innefattar bidrag som är publikt framförda i radio eller webbradio samt andra digitala format som t ex en podd. (Observera att det måste finnas ett företag eller en organisation bakom podden. Det är det kommersiella innehållet som belönas, inte det redaktionella.)

DIGITALT

Kategorin Digitalt innefattar kommunikationslösningar för varumärken som utnyttjar kraften och möjligheten i digital teknik oavsett plattform. Det kan vara sajter, interaktiva verktyg, banners, interaktiva installationer, sociala plattformar eller applikationer. Kategorin innefattar även rörligt material som är anpassat till digitala plattformar och därmed utnyttjar den valda kanalens möjligheter. (Kategori Digitalt innefattar med andra ord även enheter för mobiltelefoner.)

EFFEKT

Kategori Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Bidraget behöver påvisa hur strategin som är baserad på kreativitet har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan handla om både
konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som spelat en avgörande roll för varumärkets utveckling.
För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren.

FÖRPACKNINGSDESIGN

Kategorin Förpackningsdesign innefattar hur ett varumärket gestaltas i form av fysiska förpackningar av produkter eller tjänster, men också tryckt material. Det kan vara förpackningar, böcker, affischer och magasin.

HANTVERK
Kategorin Hantverk innefattar bidrag där nivån på det visuella eller audiovisuella hantverket lyfter bidraget. Här handlar det inte om idén utom om finishen och kärleken till detaljerna.

(OBS! I denna kategori kan även bidragslämnare som inte haft direktkontakt med slutkund tävla.)

Kategorin är indelad i tre underkategorier:

Digitalt
Digitala enheter för mobil, dator och installationer.

Film/ljud
Film för TV, bio, webb eller event. Ljudanläggningar av filmer eller sajter. Radioreklam.

Bild
Fotografier och illustrationer oavsett medium.

IDENTITETSDESIGN
Kategorin Identitetsdesign innefattar identitetsprogram för företag, organisationer, produkter eller tjänster. Det innebär gestaltningar av varumärkets identitet utifrån en stark grundidé med strategisk höjd som tar sig i uttryck i alla varumärkets kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

Det kan vara i form av grafiska, digitala eller rörliga identitetsprogram, samt olika former av fysiska, kommersiella miljöer, som t.ex. utställningar och restaurangkoncept.

INNOVATION

Kategorin Innovation innefattar bidrag som utvecklar och/eller introducerar ett helt nytt sätt att kommunicera kring varumärket. Det kan till exempel vara en medialösning, produkt, en tjänst eller en affärslösning.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

INTEGRERAT

Kategorin Integrerat innefattar kommunikation med förmågan att integrera ett och samma koncept i omvärlden genom flera olika kanaler – där varje kanals unika fördelar använts på ett sammanhållet sätt.

KORTARE FILMER

Kategorin Kortare filmer innefattar filmer som är maximalt 60 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio.

LÄNGRE FILMER

Kategorin Längre filmer innefattar filmer som är minst 61 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio.

PR
Kategorin PR innefattar bidrag som använt förtjänade kanaler på ett kreativt sätt för att förstärka relationerna mellan ett varumärke och dess kunder.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

UTOMHUS

Kategorin Utomhus innefattar stortavlor, pelare, trafikreklam, digitala utomhusenheter och andra traditionella utomhusmedia. Enheter kan lämnas in som enstaka alster eller kampanjserier.

OBS! Beskrivningarna ovan ska ge en vägledning om vad som kan skickas in till respektive kategori och vad som där belönas. Ett bidrag kan skickas in till flera kategorier.

Vid frågor kontakta Guldäggskansliet på info@guldagget.se


Specialpriser

Guldägget har utöver de 14 kategorierna fem specialpriser: Platinaägget, Guldblick, Guldskrift, Kycklingstipendiet och Titanpriset. Priserna delas ut på Guldäggsgalan.

Platinaägget – Guldäggets Hall of Fame

Bra kommunikation är oftast frukten av ett lagarbete. Men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget instiftades därför 1975 och vinnaren utses av Platinaakademien.

GULDBLICK

För att uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning har Guldägget instiftat Guldblick. Guldblick premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerade formgivningsjobbet under föregående år.

Priset utdelas år 2022 för sjätte gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2021. Vinnaren av Guldblick utses av Guldblicksakademien som består av två välmeriterade art directors samt de fem senaste vinnarna. Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2021, t.ex. annons, film eller annan enhet.

Inlämningen för Guldblick 2022 öppnar 1 december 2021 och stänger 25 februari 2022.

SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Guldblicksakademien nominerar tre bidrag till Guldblick som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

GULDSKRIFT
För att uppmuntra till högre stilistik kvalitet och språklig kreativitet i svensk kommunikation har Citypaketet instiftat Guldskrift. Guldskrift tilldelas den copywriter som bidragit med den bästa kommunikationstexten under föregående år.

Priset utdelas år 2022 för trettionde gången. Tävlingsbidrag är alster som producerats och publicerats i Sverige under 2021. Vinnaren av Guldskrift utses av Guldskriftsakademien med Anna Qvennerstedt som ständig sekreterare samt de sex senaste vinnarna.
Priset delas ut på Guldäggsgalan och ansökan är gratis.

Bidragen skickas in digitalt i den form som bidraget har publicerats under 2021, t.ex. radiospot, film eller tidningsannons.

Inlämningen för Guldskrift 2022 öppnar 1 december 2021 och stänger 25 februari 2022. 

SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Guldskriftsakademien nominerar tre bidrag till Guldskrift som offentliggörs på nomineringsvernissagen.

KYCKLINGSTIPENDIET

För att uppmuntra nya, begåvade kreatörer har Sveriges Kommunikationsbyråer instiftat Kycklingstipendiet som ger tre stipendiater 20 000 kronor var. Pengar som ska användas till att utvecklas ytterligare inom sitt område.

Stipendiet kan sökas av studenter eller personer som varit verksamma inom PR, reklam, formgivning, design, illustration, film etc. i max 3 år – oavsett yrkesroll. De tre stipendiaterna utses av art directors och copywriters från byråbranschen, samt en av fjolårets vinnare. Det krävs inga färdiga, publicerade jobb för att söka. En genomarbetad mapp från skolan går lika bra som stora kampanjer för etablerade varumärken. Förmågan att göra bra jobb för tunga uppdragsgivare kan räknas som merit, men udda produktioner för små kunder fungerar också. Det är talang, idéhöjd och personligt uttryck som avgör.

Inlämningen till Kycklingstipendiet 2022 öppnar 14 februari och stänger 15 mars.

Om du vill söka Kycklingstipendiet så tänk på följande:

  1. NYSKAPANDE. Välj ut dina bästa idéer och jobb, hellre färre jobb som du är riktigt stolt över och som känns spännande än jättemånga som är halvbra. Till Kycklingstipendiet letar vi efter talangerna som känns som en frisk och spännande fläkt för branschen. Nytt! Oväntat!
  2. PAKETERINGEN ÄR VIKTIG. Idéerna är givetvis viktigast, men värt att fundera över inramningen av dem. Här har du också en chans att visa på att du hanterar ord och/eller det visuella extra bra.
  3. PERSONLIGT. Återigen, idéerna är det som bedöms men tänk på att du sammantaget också ger en bild av dig själv som person.

ANSÖK HÄR!


TITANPRISET

Titanpriset går till nyskapande och innovativ kommunikation som inspirerar människor både i och utanför branschen. Titanpristagaren ska ha brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för hur företag och organisationer kan agera i samhället. Titanpriset utses av Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse.