Absolut Art

År: 2016
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: The Absolut Company

Bidragsbeskrivning:
Absolut Art lanserades 2015 med en ambition att låta den samtida konsten bli tillgänglig att konsumera för alla, genom absolutart.com. Absolut samarbetar med lokala konstnärer som skapar begränsade upplagor av utvalda prints. Vi fick uppdraget att utveckla ett förpackningskoncept (strukturellt och grafiskt) för att förpacka den inramade konsten och ge konsumenten en så pass positiv ”unboxing-experience” så att hen delar den med andra. Designen Vi ville skapa en förpackning som gjorde ett statement och som spelade väl med den samtida känslan som både finns i verken och i affärsidén. Det strukturella arbetet var ett tätt samarbete med tryckeriet Aare. Kvistpappret till boxarna specialbeställdes från ett pappersbruk, de fluorescerande färgerna blandades på plats och screentrycktes. Slutligen kläddes boxarna in för hand. Boxarna har fått mycket positiv uppmärksamhet och används även som en del av den bärande kommunikationsidé för hela Absolut Art.


Arbetsgrupp

Creative Director
Yashar Niknam

Designer
Carl Du Rietz, Johan Lagerwall

Projektledare
Simon Kamras

Produktionsledare
Charlotta Bengtsson

Agentur
Skarp Agent

Fotograf
Tomas Monka

Director Absolut Art & Innovations
Nahema Mehta

Uppdragsgivare
Marcus Lådö

Tryckeri
Aare

Projektledare
Alexander Borg


Andra vinnare i kategorin