Boxes

Kategori: Hantverk
År: 2019
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Uber APAC

(Denna film gjordes för den asiatiska marknaden.)
Asiatiska storstäder lider alla av stora trafik- och parkeringsproblem. Uber ville få igång ett samtal om den absurda trafiksituationen och påminna om den roll Uber skulle kunna spela för att få ner antalet bilar. Att ride sharing – istället för en enda människa i varje bil – skulle kunna vara en del av lösningen.


Arbetsgrupp

Account Director, Forsman & Bodenfors
Alison Arnold

Account Manager, Forsman & Bodenfors
Helen Johansson

Account Supervisor, Forsman & Bodenfors
Sanna Fagring

Art Director, Forsman & Bodenfors
John Bergdahl

Copywriter, Forsman & Bodenfors
Jacob Nelson

Copywriter, Forsman & Bodenfors
Rikke Jacobsen

PR-strategist, Forsman & Bodenfors
Bjarne Darwall

Designer, Forsman & Bodenfors
Emi Lindquist

Designer, Forsman & Bodenfors
Johan Fredriksson

Planner, Forsman & Bodenfors
Tobias Nordström

Planner, Forsman & Bodenfors
Leo Bovaller

Agency Producer, film, Forsman & Bodenfors
Alexander Blidner

Music Supervisor, Forsman & Bodenfors
Jenny Ring

Director
Adam Berg

Executive Producer
Johan Lindström

Producer
Ben Croker

Production Manager
Kate Wynborne

Director of Photography
Mattias Rudh

First Assistant Director
Tony Fernandez

Grade, MPC Los Angeles
Mark Gethin

Editor, TRIM
Paul Hardcastle

VFX, Swiss

Post Production Supervisor
Leo Wilk

Sound Design, Redpipe
Joakim Kristensen

Production Company, INDIO

Activation Strategy & Orchestration, Mano Copenhagen

Distribution Partner, Oath

Marketing Director APACx
Eshan Ponnadurai

Lead, Rider Marketing APACx
Kunal Gupta


Andra vinnare i kategorin