Dracula

År: 2011
Valör: Diplom

Varje år sätter Victor Rydberg Gymnasium upp sin skolpjäs på Maximteatern i Stockholm under december-januari. Denna gång var temat Dracula. Vi fick i uppdrag att dra publik och skapa uppmärksamhet kring skolans tolkning av skräcklassikern. Vi valde att dramatisera det faktum att en gymnasieskola gör sin egna tolkning av vampyrdramat. Resultatet blev en kampanj där vi tog en tydlig gymnasietidsymbol – en tandställning – och adderade till vampyrtema.


Arbetsgrupp

Art Director
Alexander Fredlund, Patrik Westerdahl, Petter Lublin, Lina ELfstrand

Copywriter
Peter Laurelli, Stefan Pagreus

Creative Director
Villard/Bartholf

Fotograf
Peter Alendahl

Kundansvarig
Charlotte Cederström

Originalare
Margaretha Ekstrand-Almér, Jesper Kewenter

Retusch
Richard Grönlund

Uppdragsgivare
Agnes Steinwall Berman


Andra vinnare i kategorin