En vanlig dag

Kategori: PR
År: 2012
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Majblommans riksförbund

Syfte: Att få upp barnfattigdomen på agendan under politikerveckan i Almedalen.

Pengarna som kommer in vid försäljningen av majblommor går till barn i fattiga familjer i Sverige. Förra året fick Majblomman in 56 200 bidragsansökningar, vilket motsvarar 154 ansökningar per dag. För att illustrera hur mycket det verkligen är, tog vi fram en pocketbok med en dags ansökningar. Boken skickades ut till politiker och journalister inför Almedalsveckan och fungerade även som inbjudan till ett seminarium som Majblomman höll där.
Seminariet blev fullsatt och Håkan Juholt, som höll sitt första tal som partiledare, ägnade en del av talet åt boken och dess innehåll.


Arbetsgrupp

Art Director
Björn Eklind

Copywriter
Olof Gustafsson, Joseph Engman

Formgivare
Lisa Sandström

Fotograf
Emil Filipsson

Originalare
Emil Filipsson

Projektledare
Joseph Engman

Uppdragsgivare
Majblommans Riksförbund


Andra vinnare i kategorin