SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

En vanlig dag

Kategori: Direkt
År: 2012
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Majblommans riksförbund

Pengarna som kommer in vid försäljningen av majblommor går till bidrag till barn i fattiga familjer i Sverige. Förra året fick Majblomman in 56 200 bidragsansökningar, vilket motsvarar 154 ansökningar per dag. För att illustrera hur mycket det verkligen är, tog vi fram en pocketbok med en dags ansökningar. Boken skickades ut till politiker och journalister inför Almedalsveckan. Syftet var att få upp barnfattigdomen på agendan under veckan. Boken fungerade även som inbjudan till ett seminarium som Majblomman höll där och som tog upp frågor om vad politiker ska tänka på när de fattar beslut som har koppling till barnfattigdomsfrågor.
Upplaga: 3 000 ex.


Arbetsgrupp

Art Director
Björn Eklind

Copywriter
Joseph Engman, Olof Gustafsson

Formgivare
Lisa Sandström

Fotograf
Emil Filipsson

Originalare
Emil Filipsson

Projektledare
Joseph Engman


Andra vinnare i kategorin