SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Ett sånt där prat ni vet

Kategori: Radio
År: 2015
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: Wetterling Gallery
Byrå: Le Bureau

Bidragsbeskrivning: Vi fick i uppdrag av Wetterling Gallery att stärka banden mellan galleriet och dess intressenter; befintliga och presumtiva kunder. Vi tog utgångspunkt i det faktum att Björn Wetterling alltid har setts som lite av konstvärldens gossen Ruda. Genom att låta Björn berätta om sitt fantastiska liv ville vi ge målgruppen en djupare bild av såväl varumärket Wetterling Gallery som människan Björn Wetterling. Av erfarenhet vet vi att konstvärlden ofta reagerar positivt på kommunikation som har ett starkt innehåll och samtidigt ett personligt tilltal. Därför lät vi Björn spela in ett inofficiellt sommarprat under parollen ”Ett sånt där prat”. Och för att ge pratet en så autentisk känsla som möjligt lät vi honom välja sin egen musik, sin egen producent och sin egen berättelse. ”Ett sånt där prat ni vet” skickades initialt till 7 000 samlare, konstnärer, gallerister och museieanställda via mail som länkade till Spotify. Det har sedan dess löpande skickats ut till nya kunder och intresserade.


Arbetsgrupp

Produktionsledare
Ulrika Andrinsson

Art Director
Emma Eriksson

Copywriter
Claes Kjellström, Arvid Nittve

Uppdragsgivare ansvarig
Björn Wetterling, Simone Schmid

Radioproduktionsbolag
Flickorna Larsson

Fotograf
Martin Vallin


Andra vinnare i kategorin