Hjärnan

År: 2013
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Moderna Museet
Byrå: TBWA

I "He was wrong" ställer Moderna Museet för första gången konstvärldens två giganter mot varandra: Marcel Duchamp och Pablo Picasso. Två ikoner som var varandras direkta motsatser.

Duchamp var analytikern, ironikern, schackgeniet – och använde således vänster hjärnhalva.
Picasso å andra sidan var emotionell och kreativ – han styrdes helt enkelt av höger hjärnhalva.


Arbetsgrupp

Art Director
Alexander Fredlund, André Persson, Martin Baude

Copywriter
Johannes Ivarsson

Creative Director
Kalle Widgren

Formgivare
Christian Styffe

Produktionsledare
Ylva Windolf

Uppdragsgivare
Nina Strollo, Cecilia von Schantz


Andra vinnare i kategorin