I huvudet på Toyota

År: 2006
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Toyota Sverige


Arbetsgrupp

Art Director
Andreas Hellström

Copywriter
Anders Lidzell, Hedvig Hagwall-Bruckner

Creative Director
Björn Schumacher

Producent
Flickorna Larsson (Radio)

Produktionsledare
Bitte Söderlind

Projektledare
Ulf Enander

Regissör
Patrik Larsson (Radio)

Uppdragsansvarig
Tomas von Hedenberg, Dag Lotsander