Innehållsförteckning/List of Contents

År: 2004
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: ICA
Byrå: King


Arbetsgrupp

Art Director
King

Copywriter
Ola Gatby

Originalare
Hummingbirds

Produktionsledare
King

Projektledare
King

Uppdragsansvarig
Christopher Overton

Övriga
Repro: Reptil


Andra vinnare i kategorin