Livraison

Kategori: Design
År: 2006
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: New®
Byrå: New®


Arbetsgrupp

Art Director
Martin Renck, Johan Sandberg, Henrik Timonen

Copywriter
Marie Birde

Creative Director
Marie Birde, New®

Fotograf
Allan Ikankommapå

Grafisk formgivare
New®

Uppdragsansvarig
Marie Birde, New®

Övriga
Tryckeri: Retouch Stockholm, Göteborgstryckeriet


Andra vinnare i kategorin