#metoo

Kategori: Annonsering
År: 2019
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: Childhood
Byrå: King

Stiftelsen Childhood arbetar mot våld och sexuella övergrepp på barn. Under #metoo synliggjordes många tidigare nedtystade berättelser om sexuella övergrepp, men fokus var nästan uteslutande på vuxnas berättelser. Även barn utsätts för sexuella kränkningar. Detta ville Childhood uppmärksamma med en annons. Barnens röst behöver också höras i #Metoo.


Arbetsgrupp

Creative Director, King
Frank Hollingworth

Copywriter, King
Hedvig Bruckner

Art Director, King
Linnéa Gardefjord

Kundansvarig, King
Sunit Mehrotra

Projektledare, King
Pernilla Berg

Produktionsledare, King
Lena Ivarsson

Generalsekreterare, Childhood
Paula Guillet de Monthoux

Berhgs-praktikanter, King
Jack Strömer

Berhgs-praktikanter, King
Simon Magnusson

Original, Crosby

Kommunikationsansvarig, Childhood
Åsa Andreasson


Andra vinnare i kategorin