Panorama

Kategori: Design
År: 2006
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: ALP Gallery


Arbetsgrupp

Art Director
Eric Ericson

Grafisk formgivare
Eric Ericson

Illustratör
Eric Ericson

Projektledare
Emma Hägglund, Michael Storåkers

Uppdragsansvarig
Peter Bergman

Övriga
Tryckeri: Linjepunkt Repro AB, Wassbergs


Andra vinnare i kategorin