SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

SL Visuell identitet

År: 2016
Valör: Guldägg
Uppdragsgivare: SLL Trafikförvaltningen

Bidragsbeskrivning:
SL ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm och varje dag reser 786 000 personer med SL. Uppdraget har omfattat en ny visuell identitet med ett färgstarkt och dynamiskt resultat som följer SL:s höga krav på tillgänglighet. I spårtrafikkartan har alla linjer fått färg. Färg för kommunikation, navigation och ett mer personligt tilltal. Spårtrafikkartan binder samman vanlig trafikinformation med vägvisning. Det finns en helhet inom hela systemet, oavsett om du åker buss, tunnelbana, spårvagn, lokalbana, pendeltåg eller båt. Vi har kompletterat typografin och tagit fram nya piktogram som fungerar internationellt. Vi har fört in tvåspråkighet för att öka SL:s tydlighet. Målet är att såväl Lisa som reser varje dag och Aki på tillfälligt besök ska uppleva resan med SL som enkel och attraktiv.

Motivering:
Det är inte alltid vi tänker på dem. Objekten som omger oss. Pennan, datorn eller tidningen du läser. Världsliga ting, när allt kommer omkring. Färg och form. Snyggt och fult. Design kan vara så mycket. Årets guldägg i identitetsdesign visar vägen till en annan plats. Där design är blodigt allvar. Där rätt måste vara rätt. Där fel är fel, och inte får finnas. Där estetik möter funktion. Där design möter tusentals. Varje dag. Med varsam hand leder ni oss i folkvimlet. Ni gör vår resa till arbetet vackrare.  Ni gör turistens dag enklare. Ni sätter fingret på vad vår disciplin handlar om. Ni sätter Stockholm och Sverige på kartan.


Arbetsgrupp

Kundansvarig/projektledare
Anna Kagervall

Creative Director
Kent Nyberg

Senior Designer
Björn Larsson, Kristian Rune

Produktionsledare
Jennie Rudman

Junior Designer
Matilda Gysing

Typsnittsdesigner
Kristian Möller

Designstrateg
Örjan Nordling

Designer
Peter Alenäs

Delprojektledare
Lotta Blomstedt

Kommunikationschef
Suss Forssman Thullberg

Kommunikatör
Susanne Sifvert, Per Hallberg, Pernilla Sollander


Andra vinnare i kategorin