SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Top Search Result

År: 2013
Valör: Diplom
Uppdragsgivare: Symantec/Norton

Norton vill förändra uppfattningen om sitt varumärke från ”skyddar dig mot virus” till ”skyddar hela ditt digitala liv”.

Vårt mål var att ta fram en lösning som fick målgruppen att uppleva på varumärkesförflyttningen i motsats till att bara höra om den.

Därför tog vi fram en digital service som tog fasta på ett problem många känner igen sig i med det digitala livet. Nämligen att man inte har någon kontroll över sin googlesökning. Denna väldigt publika plats, dit många går för att få sina första intryck av en person, ligger helt utom ens kontroll.

Servicen fungerade så att Norton köpte rätten till ditt namn som ett Google adword och gav sedan bort det till dig gratis. På så sätt fick du kontroll över första resultatet på din googlesökning och kunde själv bestämma vad som skulle synas.

Detta alternativa sätt att använda Googles adwords gjorde att människor lät Norton skydda en del av deras digitala liv och på så sätt upplevde Nortons varumärkesförflyttning.


Arbetsgrupp

Art Director
Filip Tydén, Fredrik Preisler, Mårten Hedbom

Creative Director
Christoffer Dymling

Produktionsledare
Sofia Beme

Projektledare
Johan Falk, Lovisa Sunnerholm


Andra vinnare i kategorin