SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR!

Vac From the Sea

Kategori: Integrerat
År: 2011
Valör: Guldägg
Uppdragsgivare: Electrolux
Byrå: Prime

Dammsugare av återvunnen plast är bra. Dammsugare av plastöar är kanaloberoende.
Electrolux gröna mission: Producera dammsugare av 100% återvunnet material
Problem: Brist på återvunnen plast
Utmaning: Skapa emotionell relation till något så tråkigt som återvinning
Insikt: På land råder brist på återvunnen plast – i havet finns öar av plastskräp lika stora som Texas
Lösning: Samla plast från världshaven. Tillverka dammsugare av den.
Mål: Öka distributionen av nya Green Range-dammsugare. Skapa uppmärksamhet kring plastproblemet.
Resultat: Distribution: 300% ökad distribution av Green Range-dammsugare . Räckvidd: 110 miljoner.
ÖVRIGT
Alla delar av Electrolux involverat (VD/Design/R&D/sälj)
Utställningar i fler än 10 länder 2010-2012 t.ex. DaVinci Museet/Milano
Vunnit Håll Norge Rents miljöpris
Över 10 partnerorganisationer världen över som hjälp till att samla plast
KANALER
Förtjänade:
Medier: CNN, Wired, Discovery News, Design Boom, The Economist, AP, Reuters)
Ambassadörer: Ca. 10 miljöorganisationer, gästskribenter på blogg
Sociala medier: Tusentals referenser på Twitter/bloggar/Facebook
Event (t.ex. utställning, DaVinci Museet)
Köpta:
Event (t.ex. monter, IFA-mässan/Berlin)
Egna:
De fysiska dammsugarna
Corporate Web (www.electrolux.com/vacfromthesea)
Medarbetares Twitter/Facebook-kanaler
Intranet
VD-tal
Webbfilm
Säljfilm
Ambassadörer (VD, Vice VD Sustainability)
PR:
Pressmeddelanden/Tipsmail
Pressmaterial (Video News Release, skisser/studiofotografier på konceptdammsugare)
Några av världens främsta NGO:s har uttryckt önskemål om samarbete.


Arbetsgrupp

Art Director
Carl Fredrik Holtermann

Copywriter
Devi Brunson

Creative Director
Jonas Bodin

Executive Creative Director
Tom Beckman

Originalare
Fredrik Olsson

Planner
Kerem Yazgan

Produktionsledare
Karin Schollin

Projektledare
Mattias Ström

Uppdragsgivare
Cecilia Nord

Varumärkesstrateg
Marcus Wenner


Andra vinnare i kategorin