Vi låter Sverige vara i fred

Kategori: Utomhus
År: 2019
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Försvarsmakten
Byrå: Volt

Vad gör Försvarsmakten egentligen? Och vad har det med mig att göra? Genom att koppla ihop en scen ur Försvarsmaktens verksamhet med en visuellt liknande scen ur den svenska vardagen besvarar vi de två frågorna på 10 sekunder. Vi använde oss av Försvarsmaktens sonarbild som upptäcker liv och rörelse i havet och kopplade ihop den med ett ultraljud som upptäcker liv och rörelse i livmodern.

Den här enheten var en del av en integrerad kampanj med syfte att kommunicera Försvarsmaktens roll och relevans, både för samhället i stort och för varje enskild individ. Fokus låg på att skapa en emotionell bild snarare än en redovisande.

Vad gör Försvarsmakten egentligen? Och vad har det med mig att göra? Vi besvarar de två frågorna genom att använda scener ur den svenska vardagen sida vid sida med scener ur Försvarsmaktens verksamhet. Utomhusserien bygger på en fotografisk lek med visuellt liknande scener där te.x uniformerade signalspanare och datorspelande tonåringar tillsammans berättar hur Försvarsmaktens arbete hänger ihop med din vardag.


Arbetsgrupp

Art Director, Volt
Jörgen Berglund

Art Director, Volt
Johanna Johansson

Art Director, Volt
Molly Rennéus

Copywriter, Volt
Daniel Jakobsson

Copywriter, Volt
Elisabet Fischer

Produktionsledare, Volt
Sofia Heinig

Projektledare, Volt
Malin Almqvist

Planner, Volt
Cornelia Wangel

Strateg, Volt
Henrik Stampe

Grafisk formgivare, Volt
Åsa Stjärnquist

Motion Designer, Volt
Simón Jesus Ubeira

Marknadschef, Försvarsmakten
Johan Landeström

Projektledare, Försvarsmakten
Nemo Stjernström

Operativ projektledare, Försvarsmakten
Anders G. Jansson

Fotograf, Cameralink
Björn Terring

Agent, Cameralink
Maximilian Wallér Zandén

Arkivbilder, Försvarsmakten
Combat Camera


Andra vinnare i kategorin