GULDÄGGET 1961-2021 – Tävlingen firar 60 år ★

Vi låter Sverige vara i fred

Kategori: Kortare Filmer
År: 2019
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Försvarsmakten
Byrå: Volt

Vad gör Försvarsmakten egentligen? Och vad har det med mig att göra? Vi besvarade de två frågorna genom att korsklippa scener ur den svenska vardagen med scener ur Försvarsmaktens verksamhet. En stor del av utmaningen låg i att hitta rätt sorts scener som på ett visuellt och relevant sätt knyter ihop den militära och civila verkligheten. Tillsammans berättar de många scenerna berättelsen om hur Försvarsmaktens verksamhet hänger ihop med din vardag. Från förskolehämtning till minröjning, från taxiresan till efterfesten till fallskärmshoppande jägarsoldater.

Den här filmen var en del av en integrerad kampanj med syfte att kommunicera Försvarsmaktens roll och relevans, både för samhället i stort och för varje enskild individ. Fokus låg på att skapa en emotionell bild snarare än en redovisande.


Arbetsgrupp

Art Director, Volt
Jörgen Berglund

Art Director, Volt
Johanna Johansson

Art Director, Volt
Molly Rennéus

Copywriter, Volt
Daniel Jakobsson

Copywriter, Volt
Elisabet Fischer

Produktionsledare, Volt
Sofia Heinig

Projektledare, Volt
Malin Almqvist

Planner, Volt
Cornelia Wangel

Strateg, Volt
Henrik Stampe

Grafisk formgivare, Volt
Åsa Stjärnquist

Marknadschef, Försvarsmakten
Johan Landeström

Projektledare, Försvarsmakten
Nemo Stjernström

Operativ projektledare, Försvarsmakten
Anders G. Jansson

Regissör
Nådde Hanson

DOP, XO MGMT
Josephine Owe

Producent, OS production
Jenny Serneholt

Byråproducent, Always Frank
Mattias Coldén

Arkivbilder, Försvarsmakten
Combat Camera


Andra vinnare i kategorin

Vi låter Sverige vara i fred

Kategori: Film
År: 2018
Valör: Silverägg
Uppdragsgivare: Försvarsmakten
Byrå: Volt


Arbetsgrupp

Copywriter
Petter Nylind

Art Director
Jörgen Berglund

Copywriter
Daniel Jacobsson

Art Director
Johanna Johansson

Produktionsledare
Camilla Ryttare

Projektledare
Malin Almqvist

Strateg
Henrik Stampe

Planner
Cornelia Wangel

Planner
Erica Knutsson Thelin

Original
Åsa Stjärnquist

Försvarsmakten

Projektledare
Johan Landeström

Marknadschef
Robert Forss

Produktionsledare
Anders G. Jansson

B-Reel Films

Regissör
Olof Lindh

Producent
Anisa Dzindo

Exekutiv Producent
Rikard Åström

Always Frank, Byråproducent
Johan Svensson


Andra vinnare i kategorin