Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Framtidens skolkatalog

Borås kommunala gymnasieskolor stod inför ökad konkurrens från friskolor och ville höja intresset för sina skolor. För många niondeklassare känns det som ett livsavgörande val där nästan 100 program och en röra av information gör gymnasievalet krångligt. Kampanjen skulle få dem att engagera sig och ta del av information. Strategin var att underlätta valet genom att informera på ett lättillgängligt och spännande sätt. Men framförallt gjordes det på elevernas egna villkor. Och för att få deras hjälp att sprida budskapet.

En ny digital tjänst skapades – Framtidens skolkatalog – som integrerades med Facebook och som enbart kunde användas av niondeklassare. Här fanns all nyttig information om skolor och program samlat, elever kunde diskutera program och utbildningar och ställa frågor till skolornas studie- och yrkesvägledare. Men framförallt fick de chansen att se in i framtiden. De fick möta sina framtida klasskamrater och i lugn och ro diskutera valet med både gamla och nya kompisar.

Arbetsgrupp

 • Art Director
  Calle Österberg
 • Copywriter
  Pontus Caresten, Martin Rynvik
 • Originalare
  Andreas Norén
 • Produktionsledare
  Klas Frick, Lena Hedlund
 • Projektledare
  Anders Kåpe, Linda Andrén
 • Uppdragsgivare
  Anna Kjellgren
 • Web Director
  Oskar Pettersson