Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Linjekarta Stockholms skärgård

Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är en fantastisk tillgång för alla som besöker och bor i huvudstadsregionen. Waxholmsbolaget har sedan 1849 varit en länk mellan fastland och skärgård. Båtlinjenätet är stort och komplext. Vår uppgift var att förpacka skärgårdstrafiken så att den blir lätt att förstå.

En ny schematisk båtlinjekarta som fokuserar på de faktiska rutterna snarare än skärgårdens geografi blev lösningen. Utformningen tar fasta på inarbetade sätt att navigera i kollektivtrafiken – såsom linjefärg, linjenummer, slutdestinationer med egna symboler/nummerbrickor och tydligt markerade bytespunkter. Detaljer som sammantaget gör det enkelt att planera sin resa, följa en linjesträckning från A till B och se vid vilka bryggor det går att byta mellan olika båtlinjer. Den schematiska kartan fungerar som ett komplement till digital reseplanerare, tidtabeller och geografiska kartor.

Waxholmsbolaget vill med kartan stärka bandet till regionens övriga kollektivtrafik, som tillhandahålls av SL. Navigeringsprinciperna följer SL:s designsystem. Piktogram visar byten till SL-trafik för en sömlös resa.

Båtlinjekartan har formgivits med stort fokus på både helhet och detaljer, som linjesträckningarnas tydlighet, färgsättning, grafik, symboler, typografi och läsbarhet. Kartan använder nio linjefärger, som möter kontrastkrav enligt WCAG 2.1 och Waxholmsbolagets höga krav på tillgänglighet.

Kartan testades i användarundersökningar för att säkerställa upplevelse, läsbarhet och tillgänglighet. För att inkludera en större målgrupp är all information på svenska och engelska, till skillnad från tidigare geografisk karta.

Båtlinjekartan bidrar till att ytterligare stärka Waxholmsbolagets varumärke med målet att skapa en bättre resenärsupplevelse.

Arbetsgrupp

 • Designer
  Kristian Rune, Familjen
 • Designer
  KJ Sanfer
 • Designer
  Joel Stokke
 • Design strategist
  Örjan Nordling
 • Client director
  Anna Kagervall
 • Account manager
  Britta Risholm
 • Type designer
  Kristian Möller
 • UX researcher
  Rodi Çiçek
 • UX researcher
  Nathalie Blücher
 • Brand manager
  Johan Nordgren, Waxholmsbolaget/Trafikförvaltningen
 • Affärsförvaltare trafikinformation
  Jessica Westman
 • Avtalscontroller operativ drift
  Marc Weimann