Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Märk för livet

Problemställning
I Sverige är drunkning den vanligaste dödsolyckan bland barn 1-6 år. Vid drunkningstillbud är hjärt- och lungräddning avgörande. Problemet var att kunskap saknades. Inför sommaren visade en nationell Novusundersökning att 6 av 10 föräldrar saknade kunskap om hur HLR utförs på barn.

Trygg-Hansa har arbetat med vattensäkerhet i 65 år och delat ut hundratusentals livbojar till svenska badplatser. Nu ville de genomföra ett initiativ som kunde lyfta betydelsen av HLR. Uppdraget var att ta fram en kreativ lösning som kunde förtjäna sin uppmärksamhet och ge utrymme att utbilda om HLR på barn. De konkreta målsättningarna var att öka allmänhetens kunskap, öka bokningarna av Trygg-Hansas HLR-utbildning samt stärka varumärkets tänkbarhet hos föräldrar.

Strategi
Trots att nyblivna föräldrar erbjuds en HLR-kurs, hade en majoritet bristande kunskaper. Och även för de som gått en kurs är kunskapen en färskvara. Men i ett avgörande läge måste den måste vara närvarande. Trygg-Hansa behövde hitta ett nytt sätt att angripa problemet, ett sätt att ta med sig HLR-kunskap till badplatsen. Så att vägledning för att rädda liv skulle finnas tillhands i ett livsavgörande ögonblick. Strategin blev därför att göra barnen till levande instruktionsmanuler för HLR.

Lösning
Lösningen blev Märk för livet – tatueringar för barn med de viktigaste stegen i HLR. Med dessa tatueringar förvandlas badande barn till levande instruktionsmanualer. Så att livräddande kunskap finns synlig just när den behövs som mest. En innovativ lösning med förmåga att förtjäna sin uppmärksamhet för att ge Trygg-Hansa en plattform att nå ut till målgruppen, utbilda och ta ägarskap i frågan.

Utförande
Tatueringarna designades för att överbrygga stress och språkbarriärer. De kritiska stegen i HLR illustreras pedagogiskt med ikondesign. QR-koder på förpackningen länkade till fördjupande information och bokning av HLR-kurs.

Tatueringslådor placerades på olycksdrabbade badplatser över hela landet. Media bjöds in till dessa platser och intervjuade Trygg-Hansas vattensäkerhetsexpert om hur man utför HLR på barn.

Tatueringarna introducerades i ett pressmeddelande samt filmer som producerades för egna kanaler och spreds i sociala medier.

Tatueringar delades ut av Svenska Livräddningssällskapet till simskolor över hela landet.

All kommunikation pekade till kampanjsidan med fördjupande information om HLR och bokning av HLR-kurser.

Resultat
Nyheten om att tatuera sina barn för att rädda liv spreds över Sverige. I TV, radio, poddar via influencerkanaler utbildades föräldrar i HLR, och resultaten överträffade alla förväntningar.

Förtjänad medieräckvidd: 9,691,000

Förändring i allmänhetens kunskap (Novus)
Före: 60% osäkra på HLR.
Efter: 85% har en uppfattning om hur man utför HLR.

+70% bokade HLR-kurser jmf med föregående år (mål: +5%)
+10% brand consideration bland föräldrar – den högsta uppmätta totalsiffran någonsin för Trygg-Hansa (mål: +4%)

Antalet drunknade barn med 33% jämfört med föregående år.

Arbetsgrupp

 • Creative Director
  Axel Bringel, BCW
 • Art Director
  Sofia Skogquist, BCW
 • Projektledare
  Jacqueline Grünthal, BCW
 • Projektledare
  Seán Canning, BCW
 • Kundansvarig
  Joseph Borenstein, BCW
 • PR-specialist
  Elias Westring, BCW
 • PR-specialist
  Alice Elfström, BCW
 • Copywriter
  Niklas Adamsson, BCW
 • Marknads- och kommunikationschef
  Hanna Axelsson, Trygg-Hansa
 • Presschef
  Maria Lindholm, Trygg-Hansa
 • Barnens försäkringsexpert
  Alexandra Björnsson, Trygg-Hansa
 • Marketing planner
  Petter Lindkvist, Trygg-Hansa
 • Marknads- och varumärkesansvarig
  Anette Andersson, Trygg-Hansa