Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Reklamares våld mot kvinnor

Förutsättningar och problemställningar
Orange Day är dagen då mäns våld mot kvinnor uppmärksammas globalt. Vi fick i uppgift att, i samband med denna viktiga dag, göra en awareness-kampanj för att stötta UN Womens arbete frågan. Vi identifierade direkt en utmaning i begreppet ”mäns våld mot kvinnor”- det finns ett med- eller omedvetet motstånd när det kommer till att ta ansvar som man.

”Mäns våld mot kvinnor” är ett begrepp som män i allmänhet kan fly ifrån och slippa bry sig om. Ett begrepp som tyvärr riskerar att tappa i slagkraft om vi inte sätter nytt ljus på det. Vi såg det därför som vår huvuduppgift att prata med män på ett sätt som väcker reflektion och vilja att ta ansvar. Vi behövde ta problemet närmre männen, smalna av det och skapa förståelse för att mäns våld mot kvinnor finns överallt, även i grupper som vi inte vanligtvis associerar med våld. En insikt vi stötte på under arbetet är att mäns våld mot kvinnor existerar oberoende av exempelvis socioekonomisk bakgrund och intressen. Med andra ord är det alla typer av män som slår.

Lösning
Män är ju inte bara män, de är ju också cyklister, högerhänta och morgontrötta. I dessa, globalt sett, enorma grupper där män finns, finns alltså också våld mot kvinnor. Vår lösning blev att byta ut ”män” mot grupper där det finns män. På Orange Day uppmärksammade vi inte mäns våld mot kvinnor utan hundägares, vänsterhäntas, laktosintolerantas och många, många fler. Ett grepp som lurar dig att lyssna, förstå och reflektera över problemets omfattning och sedermera lösning.

Arbetsgrupp

 • Chief Creative Officer
  Andreas Dahlqvist, NORD DDB
 • Creative Director & Strateg
  Nina Åkestam Wikner, NORD DDB
 • Junior Strateg
  Jenny Beckman, NORD DDB
 • Projektledare
  Carin Lagergren, NORD DDB
 • Senior Copywriter
  Frida Siversen Ljung, NORD DDB
 • Senior Copywriter
  Fanny Svensson, NORD DDB
 • Copwriter
  Fabian Luthander, NORD DDB
 • Senior Art Director
  Josephine Wallin Ankarstrand, NORD DDB
 • Art Director
  Josefina Norén, NORD DDB
 • Studio Designer
  Dennis Phang, NORD DDB
 • Studio Designer
  Karin Holmström, NORD DDB
 • Studio Designer
  Emily Rider, NORD DDB
 • PR-strateg
  Aynur Isayeva, NORD DDB
 • ECD/Vice ordförande
  Christina Knight, UN Women Sverige
 • Strateg/styrelseledamot
  Robert Aras, UN Women Sverige
 • Strateg/styrelseledamot
  Henrik Jansson, UN Women Sverige
 • Insamlings- och kommunikationsansvarig
  Louise Waller, UN Women Sverige
 • Projektledare
  Patrik Meder, OMD
 • Mediaspecialist
  Anna Burgaz, OMD