Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 > Vinnare Guldägget 2024 >

Sveriges nationalparker

Uppdraget var att öka attraktionskraften hos, och tydliggöra den finaste naturen i Sverige. Genom att lyfta fram Sveriges Nationalparker, och se dem som riktiga turistattraktioner, vill Naturvårdsverket locka fler besökare. Fler besökare som får ökad kunskap om naturvetenskapen och ökar opinionen för naturvårdsfrågor. Förutom en ny varumärkesplattform, utvecklades en ny visuell identitet. Den innehåller bland annat ett omfattande guide-system, som nu interagerar med urskogar, orörda myrar och sällsynta skalbaggar.

Arbetsgrupp

 • AD-assistent
  Johan Hammarström
 • Art Director
  Calle Enström, Mikael Blom, Maria Glansén, Pontus Höfvner
 • Creative Director
  Lisa Careborg, Anders Kornestedt
 • Illustratör
  Elin Vennebring
 • Produktionsledare
  Madeliene Sikström
 • Projektledare
  Thomas Bo Astvik, Catarina Åkerblom